Ministerstwo chce przekazać prawie 25,4 mln zł na projekty finansowane ze środków UE w województwie małopolskim. Dwa z nich dotyczą wsparcia szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nowa aparatura medyczna o łącznej wartości 853 tys. zł trafi do Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o. o. i Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Oświęcimiu.

Resort zdrowia wykorzystuje środki unijne m.in. do wsparcia systemu ratownictwa medycznego. Środki przeznaczone dla szpitalnych oddziałów ratunkowych mają służyć szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia. Świadczenia w SOR udzielane są pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Obejmują również świadczenia dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia.

Fundusze unijne trafiają ponadto m.in. do dziecięcych szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego. Pomoc uzyska również Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w ramach „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa”. Wartość projektu to  ponad 4 mln zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, zainteresowanie studiami na kierunku pielęgniarstwo oraz motywowanie studentów do poszukiwania i podejmowania pracy w zawodzie bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu – mówi sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko.

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych

Fundusze Europejskie w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

  • infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii,
  • programy profilaktyczne,
  • infrastrukturę pracowni diagnostycznych,
  • programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych,
  • kształcenie kadr medycznych,
  • dzienne domy opieki medycznej,
  • centra symulacji medycznej,
  • działania projakościowe.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało blisko 550 umów z beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie małopolskim podpisano 24 umowy o wartości ponad 147,6 mln zł na dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko oraz 33 umów o wartości ponad 83,7 mln zł m.in. na szkolenia kadr medycznych, programy profilaktyczne oraz działania jakościowe ze środków POWER.

Red. (źródło: gov.pl/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ