Servier oraz firma Poietis, będąca liderem w wytwarzaniu żywych tkanek metodą biodrukowania, nawiązały współpracę naukową w celu wykorzystania opracowanej przez Poietis technologii biodruku 4D do wytwarzania tkanek wątroby.

Celem jest poprawa wykrywalności powodowanych przez leki zmian w wątrobie już na etapie badań przedklinicznych. Takie zmiany występują rzadko, ale mogą mieć poważne skutki dla pacjenta. Przy użyciu obecnych modeli przedklinicznych wykrycie potencjalnej hepatotoksyczności badanych preparatów jest trudne. Oprócz modeli zwierzęcych dostępne są rożne modele oparte na kulturach komórek ludzkich, ale większość z nich charakteryzuje się niską złożonością i trwałością, co ogranicza ich przydatność do celów toksykologicznych. Natomiast opracowana przez Poietis metoda biodruku 4D to nowoczesna technologia, która może pomóc w przezwyciężeniu tych ograniczeń.

Współpraca obejmie wytwarzanie nowych, złożonych tkanek wątrobowych metodą biodrukowania. Tkanki te będą zawierać linie ludzkich komórek wątroby i komórek immunokompetentnych w ramach architektury zaprojektowanej w taki sposób, aby imitować wątrobę człowieka w badaniach in vitro.

– Projekt umożliwi lepsze poznanie mechanizmów hepatotoksyczności i opracowanie testów, które już na najwcześniejszym etapie pozwolą wykryć niepożądane działania badanych przez nas preparatów. Dzięki temu, powinna się zmniejszyć liczba zdarzeń niepożądanych dotyczących wątroby na etapie badań klinicznych – mówi Nancy Claude, dyrektor ds. bezpieczeństwa pozaklinicznego w firmie Servier.
Nowa technologia umożliwia umieszczenie różnych typów komórek w pojedynczej macierzy pozakomórkowej. Pozwoli to odtworzyć mikrotkanki, które posłużą do badania in vitro reakcji zapalnej oraz zjawiska remodelowania tkanek – wyjaśnia Hélène Aerts, odpowiedzialna w firmie Biologie Servier za platformę in vitro.
– Ta długoterminowa współpraca nad rozwojem technologii biodrukowania tkanek wątroby to ważny krok w kierunku upowszechnienia biodruku 4D w przemyśle farmaceutycznym. Obok współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven w zakresie biodrukowania chrząstki w celu naprawy uszkodzonych tkanek, obecne partnerstwo naukowe z Laboratoires Servier wpisuje się w strategię Poietis, ukierunkowaną na poszerzenie zakresu wykorzystania opracowanej przez nas technologii poza pierwotne zastosowania w dermokosmetologii – komentuje dr Fabien Guillemot, dyrektor ds. naukowych w firmie Poietis..

Servier to międzynarodowa firma farmaceutyczna z siedzibą w Suresnes, we Francji, zarządzana przez fundację typu non-profit. Zatrudnia łącznie 21,7 tys. osób w 149 krajach świata. W 2017 r. jej przychody wyniosły 4,152 mld euro. Grupa inwestuje 25% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych) w badania naukowe, a całość zysków w rozwój przedsiębiorstwa. Działalność innowacyjna prowadzona jest pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, choroby immunozapalne, zaburzenia neuropsychiatryczne, nowotwory i cukrzyca, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Oprócz opracowywania nowych leków, Servier oferuje także rozwiązania z obszaru e-zdrowia.

Poietis to firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu żywych tkanek metodą biodrukowania. Od utworzenia w 2014 r. opracowała własne modele fizjologiczne i nawiązała współpracę z największymi koncernami farmaceutycznymi i kosmetycznymi na świecie. Oferuje Poieskin – pierwszą biodrukowaną tkankę dostępną na rynku. Opracowana przez technologia biodruku, do której firma ma wyłączne prawa na całym świecie, to efekt dziesięciu lat badań prowadzonych przez francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych – INSERM oraz Uniwersytet w Bordeaux. Firma została nagrodzona w 2014 r. w konkursie iLab oraz w Międzynarodowym Konkursie Innowacyjności – I etap w 2016 r., II etap w 2017 r. Poietis zatrudnia aktualnie 32 osoby.

Red. (źródło: Servier)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ