Dla Grupy PZU II kwartał 2018 r. okazał się rekordowy pod względem sprzedaży. Zanotowano m.in. dynamiczny rozwój portfela ubezpieczeń zdrowotnych. Na koniec I półrocza 2018 r. liczba umów w tym segmencie wyniosła 1,6 mln.

Do rozwoju przyczyniły się działania m.in. w obszarze customer experience, czyli na linii kontaktu klienta z PZU. W ramach inicjatyw wdrożono np. rozwiązania pozwalające na umawianie wizyt lekarskich przez Internet.

W II kwartale 2018 r. składka przypisana brutto osiągnęła wartość 6,1 mld zł. W całym pierwszym półroczu Grupa pozyskała 11,9 mld zł, co jest również najlepszym półrocznym wynikiem w historii. Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2018 r. wyniósł 2,4 mld zł. Jest to wzrost o 38,3 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2017.

W 2017 r. wynik finansowy brutto ukształtował się na poziomie 5 mld 526 mln zł, w stosunku do 2 mld 988 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 84,9 proc.). Zysk netto osiągnął poziom 4 mld 233 mln zł i był wyższy o 1 mld 859 mln zł od wyniku z 2016 r.

Strategia Grupy PZU w obszarze zdrowia zakłada pozyskanie 4 mln klientów oraz 1 mld zł przychodów do roku 2020. Grupa pełni nie tylko rolę ubezpieczyciela w zakresie ochrony zdrowia, ale też operatora medycznego koordynującego proces leczenia.

Na koniec 2017 r. klienci PZU Zdrowie mogli korzystać z usług medycznych oferowanych przez ponad 2000 placówek w 500 miastach (lekarze o 140 specjalizacjach).

PZU Zdrowie to także ponad 60 własnych placówek współpracujących z 1200 lekarzami.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ