W latach 2018-2023 rynek suplementów diety i innych środków spożywczych sprzedawanych w aptekach będzie rozwijał się wolniej niż we wcześniejszych latach, ze względu na nasycenie, dużą konkurencję oraz wzmożoną kontrolę segmentu ze strony instytucji państwowych – wynika z raportu PMR „Rynek suplementów diety w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

W pierwszym kwartale 2018 r. dynamika wartości sprzedaży rynku suplementów diety i innych środków spożywczych sprzedawanych w aptekach, np. dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, wyhamowała.

Dynamika rynku niższa niż 5% w kolejnych 5 latach

Na początku 2018 r. nadal działały również negatywne czynniki, jakie wystąpiły w roku 2017:

  • coraz częstsze ograniczenia w reklamie oraz
  • wzmożona kontrola ze strony instytucji państwowych odnośnie tego segmentu.

W segmencie obserwowane jest również zjawisko erozji cenowej, głównie za sprawą sukcesu sprzedażowego tanich marek własnych oraz ogólnie dużej konkurencji. PMR szacuje, że w całym 2018 r. dynamika wzrostu wartości rynku wyniesie ok. 3%.

W dalszej perspektywie, PMR spodziewa się kolejnych utrudnień w działalności na omawianym rynku:

  • ograniczeń w reklamie,
  • znakowaniu suplementów diety,
  • weryfikacji listy oświadczeń zdrowotnych,
  • efektu wysokiej bazy.

Dlatego też firma prognozuje, że dynamika rynku w latach 2018-2023 będzie niższa niż 5%.

W pespektywie kilkuletniej czynnikiem napędzającym wzrost będą nadal nowe wprowadzenia. Wzrost cen wynikać będzie z większej kontroli rynku i niedopuszczania do niego produktów o niskiej jakości, jak również zahamowania ekspansji sieci aptecznych.

Warto zaznaczyć, że obecna prognoza nie zakłada wejścia w życie przepisów ograniczających sprzedaż suplementów diety w aptekach, które zapowiadało wcześniej Ministerstwo Zdrowia. Co więcej, na skutek akcji informacyjnej i szerokiej dyskusji o bezpieczeństwie suplementów diety, spodziewamy się, że pacjenci częściej będą kupowali je w placówkach aptecznych. Prognozy dla sprzedaży internetowej są również optymistyczne i zakładają dynamikę na poziomie ponad 10% – ocenia PMR.

Czynniki makroekonomiczne pozytywnie wpływają na sprzedaż

Na rozwój rynku pozytywnie wpływać będą czynniki makroekonomiczne. Po przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 r. (w ujęciu realnym do 4,3%), w prognozowanym okresie nastąpi spowolnienie tempa wzrostu PKB, jednakże jego dynamika nadal będzie kształtowała się na poziomie powyżej 2,5%.

Wzrost napędzany będzie przez:

  • silną konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez dobrą sytuację na rynku pracy, tj. niskie i nadal spadające bezrobocie oraz
  • dynamicznie rosnące płace.
Nie bez znaczenia w okresie prognozy pozostaje również czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, przez co tempo wzrostu wartości rynku również spowolni – konkluduje PMR

Źródło: raport „Rynek suplementów diety w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”, PMR, 2018

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ