Genomed S.A. zajmie się badaniem prawie dwu tysięcy genomów bakteryjnych. Podpisał w tej sprawie umowę z Narodowym Instytutem Leków, dotyczącą sukcesywnego świadczenia przez spółkę usług sekwencjonowania metodą nowej generacji.

Umowa zawarta została na okres 15 miesięcy, czyli do 23 stycznia 2020 r. , a jej wartość wynosi 1.140.431,40 zł brutto.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, m.in. w zakresie rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Firma rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

39,55 procenta akcji Genomed S.A. posiada Diagnostyka Sp. z o.o., co daje prawo do 25,74 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ