Rynek apteczny we wrześniu 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 mld 822 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o 108 mln zł (+4%). Wobec sierpnia br. sprzedaż zwiększyła się o blisko 43 mln zł (+1,5%).

Obrót statystycznej apteki we wrześniu 2018 wyniósł 191 tys. zł, był to wzrost o 5,8% względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła:

  • Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 604 mln zł i była większa o ponad 17,5 mln zł (+3%).
  • Sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 978 mln zł i wzrosła o prawie 36,5 mln zł (+3,9%).
  • Sprzedaż odręczna wyniosła ponad 1 219 mln zł i wzrosła o blisko 51 mln zł (+4,3%).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości malała:

  • Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 59 mln zł (+5,1%).
  • Wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 3 mln zł (-0,3%).
  • Wartość segmentu recept pełnopłatnych zmniejszyła się o blisko 14 mln zł (-2,3%).

Średnia cena detaliczna leku we wrześniu wyniosła prawie 21 zł i była o 0,2% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września 2017 r. wzrosła o 4,2%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,2 zł (wzrost o 2,3% vs wrzesień 2017).

Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,9 zł (wzrost o 4,9% vs wrzesień 2017).

Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 zł (wzrost o 5% vs wrzesień 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,3% i była o 0,5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem sierpnia br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,1 pp.

We wrześniu refundacja leków osiągnęła wartość ponad 725 mln zł, tj. o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 25,9% i był mniejszy w przybliżeniu o 1 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 1 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku aptecznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,5% więcej niż w roku 2017, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld zł (+3,8% w stosunku do 2017 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ