Rynek apteczny w październiku 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 3 mld 180 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o prawie 333 mln zł (+11,7%). Wobec września br. sprzedaż zwiększyła się o 357,5 mln zł (+12,7%).

Obrót statystycznej apteki w październiku 2018 r. wyniósł 216 tys. zł, był to wzrost o 14,3% względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła.

  • Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła około 691,5 mln zł i była większa o 59,5 mln zł (+9,4%).
  • Sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1 123 mln zł i zwiększyła się o ponad 116 mln zł (+11,5%). 
  • Wartość sprzedaży odręcznej wyniosła prawie 1 340 mln zł i wzrosła o ponad 154 mln zł (+13%).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca również rosła.

  • Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 121 mln zł (+10%).
  • Wartość segmentu recept refundowanych była większa o prawie 145 mln zł (+14,8%).
  • Wartość segmentu recept pełnopłatnych zwiększyła się o 88 mln zł (+14,6%).

Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła ponad 21 zł i była o 0,9% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października 2017 r. wzrosła o 3,6%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,3 zł (wzrost o 2,2% vs październik 2017).

Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,9 zł (wzrost o 4% vs październik 2017).

Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 zł (wzrost o 4,7% vs październik 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25% i była o 0,3 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem września br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

Refundacja leków w październiku osiągnęła wartość blisko 831 mln zł, tj. o 13% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 26% i był mniejszy w przybliżeniu o 1 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 34 mld zł, o 4% więcej niż w roku 2017, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld zł (+5,5% w stosunku do 2017 r.).

Red. (źródło: 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ