Obecnie realizowane są 32 onkologiczne programy lekowe, w ramach których refundowanych jest 50 substancji czynnych. Łącznie jest dostępnych ponad 100 opcji terapeutycznych, a wiele ważnych zmian w tym zakresie pojawiło się w ostatnich latach.

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2018 r.

Listy leków refundowanych wprowadzone w 2018 r. przyniosły korzystne zmiany dla pacjentów onkologicznych w zakresie programów lekowych. W bieżącym roku rozpoczęto refundację:

 • 5 substancji czynnych w ramach 4 funkcjonujących programach lekowych: 
       –    niwolumab, pembrolizumab – rak płuca, 
       –    kabozatynib, niwolumab – rak nerki, 
       –    pomalidomid – szpiczak mnogi, 
       –    nintedanib – rak płuca – w drugim programie lekowym;
  • ponadto  substancja czynna niwolumab została umieszczona w nowym programie lekowym onkologicznym – chłoniak Hodgkina.
Nowe leki onkologiczne refundowane w 2017 r.
 • W istotnych obszarach refundacji onkologicznych wprowadzone zostały nowe opcje terapeutyczne w 2017 r. Na listach refundacyjnych znalazło się:
  •    7 substancji czynnych w 6. funkcjonujących programach lekowych onkologicznych:
       –    aflibercept – rak jelita grubego, 
       –    ozymertynib – rak płuca, 
       –    bosutynib – przewlekła białaczka szpikowa, 
       –    kobimetynib – czerniak skóry, 
       –    enzalutamid, dichlorek radu RA-223 – rak gruczołu krokowego, 
       –    trametynib – czerniak;
  •    7 substancji czynnych w 7. nowych programach lekowych: 
       –    ruksolitynib –  mielofibroza pierwotna i wtórna, 
       –    lenalidomid – anemia zależna od przetoczeń w MDS, 
       –    paklitaksel z albuminą – rak trzustki, 
       –    wismodegib – rak podstawnokomórkowy skóry, 
       –    ewerolimus – guzy SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego, 
       –    ibrutynib – przewlekła białaczka limfocytowa, 
       –    pixantron dimaleas – chłoniak złośliwy.

W ramach chemioterapii refundowanych jest 79 substancji czynnych – bez zmian w porównaniu do 2017 r. Wartość zrefundowanych leków w tym zakresie rośnie z roku na rok, osiągając kwotę 683.825.098,95 zł po pierwszych 6. miesiącach 2018 r.

Leki dostępne w aptece na receptę obejmują natomiast 39 substancji czynnych refundowanych w chorobach nowotworowych – również w tym wypadku rośnie wartość zrefundowanych, osiągając sumę 332.720,465,64 zł po pierwszych 6. miesiącach 2018 r. 

W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła ponadto wartość zrefundowanych leków w programach lekowych onkologicznych i wyniosła 1.646.973.470,89 zł po pierwszych 6. miesiącach 2018 r. Z  kolei przewidywana kwota refundacji  leków onkologicznych na cały 2018 r., na postawie prognozy z lat poprzednich, wynosi około 1.760.000 000 zł.

Systematycznie rośnie też sama liczba pacjentów leczonych w ramach programów onkologicznych – od 9590 osób w 2012 r. do 25.496 osób w 2017 r. 

 

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ