Już nie rok, ale 18 miesięcy ważna będzie karta EKUZ. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłuża ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. To ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują po Europie. Teraz nie będą oni musieli przed każdym wakacyjnym czy zimowym wyjazdem starać się o wyrobienie nowego dokumentu.

Od 20 października karta EKUZ jest ważna przez 18 miesięcy. Dotyczy to w szczególności:

  • osób zatrudnionych,
  • pobierających rentę, zasiłek, świadczenie przedemerytalne,
  • członków rodziny powyżej 18. roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia,
  • studentów zgłoszonych do  ubezpieczenia przez uczelnię.

To nie koniec zmian: w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia ważność karty zostaje wydłużona do 5 lat. Co istotne, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ nie może być dłuższy niż okres przysługującego danej osobie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Warto przypomnieć, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania, w sytuacjach nagłych, z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego krajów. Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ,  wysłać e-mailem, pocztą lub za pośrednictwem ePUAP. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny.
 
Od początku tego roku OW NFZ wydały 3 mln 127 tys. 660 kart EKUZ. W całym ubiegłym roku było to 3 mln 389 tys. 294 kart EKUZ.

Red. (źródło: nfz.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ