Polski Ośrodek Rozwoju Technologii nawiązał współpracę z Roche Polska. W ramach zawartego porozumienia partnerzy zadeklarowali wspólne działania na rzecz rozwoju biotechnologii i profilowania genomowego, których beneficjentem będą polscy pacjenci.

Kooperacja PORT oraz Roche Polska to pierwszy krok w rozpoczęciu prac nad stworzeniem otwartych dla polskich naukowców baz genomowych osób chorych na nowotwory – informuje międzynarodowy koncern farmaceutyczny. Partnerzy zadeklarowali m.in. wymianę doświadczeń w zakresie pracy nad nowymi lekami, wymianę wiedzy a temat najnowszych trendów w dziedzinie biotechnologii i bioinformatyki oraz organizacji procesów selekcji projektów badawczych.

 – Biotechnologia będzie jednym z elementów kształtujących przyszłość na świecie. Dzięki rozwijanym w naszej organizacji kompetencjom przyszłość ta już dziś zaczyna się w Polsce, we Wrocławiu. Kooperacja z Roche to dla nas nowe doświadczenie, które może wpłynąć na wyniki prac realizowanych w naszym ośrodku, czyniąc nas pionierami wyznaczającymi nowe kierunki rozwoju biotechnologii w naszym kraju – mówi Piotr Dytko, prezes Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. 

Współpraca to pierwszy krok w rozpoczęciu prac nad stworzeniem otwartych dla polskich naukowców baz genomowych osób chorych na nowotwory. Ich powstanie dostarczy naukowcom znacznie dokładniejszych informacji na temat sekwencji genów, ułatwiając poszukiwanie oraz wskazanie genów i ich mutacji, które odpowiadają za powstawanie i rozwój chorób. Narzędzie do porównywania i analizy ma przyczynić się do rozwoju nowych, co raz dokładniejszych i skuteczniejszych terapii dla pacjentów.

– Medycyna wkroczyła w kolejny, przełomowy etap wszechstronnego profilowania genomowego. Pacjenci mają już dostęp do coraz nowocześniejszego leczenia opartego na medycynie personalizowanej, które jest bardzo skuteczne. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi jest jednym z naszych priorytetów. Polscy naukowcy już nie raz pokazali światu, że ich pomysły mogą zmienić paradygmat chorób dotykających społeczeństwo. Dzięki współpracy z Polski Ośrodkiem Rozwoju Technologii tworzymy kolejną już przestrzeń dla budowania nowoczesnych rozwiązań w naszym kraju, które są bodźcem napędzającym polską gospodarkę – wyjaśnia Wiktor Janicki, dyrektor Generalny Roche Polska.

Red. 9źródło: Roche)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ