Rynek apteczny w listopadzie 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3,012 mld zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o ponad 258 mln zł (+9,4%). W stosunku do października br. sprzedaż zmniejszyła się o prawie 168 mln zł (-5,3%).

Obrót statystycznej apteki w listopadzie 2018 r. wyniósł 205 tys. zł, był to wzrost o 12,3% względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła:

  • Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ok. 656 mln zł i była większa o ponad 40,5 mln zł (+6,6%).
  • Sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 mld 55 mln zł i wzrosła o 81,5 mln zł (+8,4%).
  • Sprzedaż odręczna wyniosła ponad 1 mld 279 mln zł i zwiększyła się o 133 mln zł (+11,6%).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca spadała:

  • Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o prawie 61 mln zł (-4,5%).
  • Wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o ponad 68 mln zł (-6,1%).
  • Wartość segmentu recept pełnopłatnych zmniejszyła się o około 36 mln zł (-5,2%).

Średnia cena detaliczna leku w listopadzie wyniosła ponad 21 zł i była o 0,1% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z listopada 2017 r. wzrosła o 3,3%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28 zł (wzrost o 1,6% vs listopad 2017).

Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 25,7 zł (wzrost o 2,5% vs listopad 2017).

Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 zł (wzrost o 5% vs listopad 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła blisko 24,9% i była o 0,05 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem października br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o ok. 0,1 pp.

Refundacja leków osiągnęła w listopadzie wartość ponad 779 mln zł, tj. o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 26,4% i był mniejszy w przybliżeniu o 0,5 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,3 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 34,5 mld zł, o prawie 5% więcej niż w roku 2017, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld zł (+6,2% w stosunku do 2017 r.).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ