ARC Rynek i Opinia zrealizowało na zlecenie portalu iWylecz24.pl badanie na temat zwyczajów Polek związanych z organizacją życia zdrowotnego. Przeanalizowano takie zagadnienia, jak ogólna wiedza dotycząca zwyczajów związanych z organizacją leczenia, czy zarządzanie zdrowiem wśród kobiet, percepcja dostępnych form leczenia.

Oto główne wnioski z badania:

  • Kobiety jako „managerki zdrowia” w gospodarstwie domowym – organizują lub pomagają organizować procesy leczenia w rodzinie – decydują o sobie, o dzieciach, o mężach/partnerach
  • Istnieją dwa główne podejścia do leczenia – mało popularne bazowanie wyłącznie na NFZ (9%), bardziej popularne łączenie różnych form korzystania ze służby zdrowia (89%).
  • Jest duża otwartość na porady medyczne na odległość i zainteresowanie platformą internetową (od 31% pomoc we wskazaniu kroków w leczeniu po potrzebę pomocy w nagłych sytuacjach 56% badanych) – zaledwie 15% odrzuca taką formę.
  • Istnieje widoczna potrzeba „organizowana” procesów leczenia w przypadku wystąpienia objawów (zaledwie 24% nic nie robi na własną rękę, tylko idzie do lekarza), co przekłada się na otwartość wobec nowych usług.
  • Dużym zainteresowaniem cieszą się funkcjonalności wspierające samodzielność, szybkość, ułatwiające zarządzanie leczeniem
  • Istnieje większa otwartość na usługę porad medycznych na odległość związana z wyższym wykształceniem, zamieszkaniem w największych miastach oraz z posiadaniem doświadczenia z różnymi formami leczenia.

Patrz: Raport

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ