Nowa lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., przynosi korzystne zmiany w zakresie programów lekowych. Nusinersen, jedyny zarejestrowany lek stosowany w terapii SMA, będzie dostępny dla wszystkich polskich pacjentów chorych na rdzeniowy zanik mięśni.

Dobrą wiadomością dla pacjentów onkologicznych jest fakt, że objęto refundacją wenetoklaks – w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej oraz atezolizumab – dla chorych z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym rakiem płuca.

Lek na SMA z refundacją w Polsce

Pełną refundacją objęty został preparat Spinraza (nusinersen), dzięki czemu bezpłatny dostęp do niego uzyskają wszyscy polscy pacjenci chorzy na rdzeniowy zanik mięśni. Według szacunków to ok. 700 osób.

Nusinersen jest jedynym zarejestrowanym lekiem stosowanym w terapii SMA – choroby genetycznej niszczącej mięśnie i nerwy, w konsekwencji prowadzącej do ciężkiej niepełnosprawności, a często do śmierci. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na korzyści kliniczne, jak i bezpieczeństwo produktu leczniczego Spinraza stosowanego u chorych na SMA.

Nusinersen jest obecnie formalnie refundowany w 22 krajach europejskich, jednak w niektórych z tych państw jest refundowany z ograniczeniami wiekowymi, a w kilku innych jest dostępny tylko na podstawie indywidualnych decyzji refundacyjnych. W Polsce lek będzie dostępny dla całej populacji pacjentów cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni.

Nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów onkologicznych

Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia obejmą też pacjentów cierpiących na raka płuca. Tecentriq (atezolizumab) wchodzi na listę refundacyjną w ramach istniejącego programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” i zostanie udostępniony jako nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów w drugiej linii leczenia raka płuca o typie płaskonabłonkowym oraz z rakiem płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy. 

Przy nowej liście refundacyjnej rozszerzono populację pacjentów, dla których dostępny będzie lek Xalkori (crizotinibum). Zostanie on objęty refundacją w programie „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” w ramach pierwszej linii leczenia, a ponadto w populacji pacjentów z re-aranżacją genu ROS1.

Kolejną zmianą jest objęcie refundacją Venclyxto (Venetoclaxum) – w ramach nowego programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem”.

 
Ponadto nowa lista leków refundowanych zawiera zmiany korzystne dla najmłodszej populacji pacjentów. Utrzymana została refundacja dla leku Diacomit, stosowanego przy ciężkiej dziecięcej padaczce lekoopornej. Z kolei dzieci z wadami serca, manifestującymi się zmianami hemodynamicznymi. będą miały zabezpieczony dostęp do profilaktyki zakażenia wirusem RS.

Zmiany na liście aptecznej

Produkty lecznicze zawierające substancje czynne: rysperydon, sulpiryd, arypiprazol, zyprazydon oraz topiramat zostały objęte refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym – zespół Tourette’a.

Produkty lecznicze zawierające amantadynę objęto refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym – dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie.

Ponad 3100 decyzji refundacyjnych

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w trakcie prac nad przygotowaniem styczniowego obwieszczenia refundacyjnego priorytetem były wnioski dotyczące przedłużenia decyzji. Podjęlto ponad 3100 decyzji refundacyjnych. Do projektu obwieszczenia zostały dodane 44 produkty, w tym:

  • 28 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej,
  • 2 wyroby medyczne w ramach listy aptecznej,
  • 1 produkt leczniczy w ramach katalogu chemioterapii,
  • 13 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.

Dla 1371 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 1 grosza do 1836 zł, natomiast dla żadnego produktu leczniczego nie wprowadzono podwyższenia urzędowych cen zbytu.

Dla 2382 produktów leczniczych spadną ceny detaliczne od 1 gr. do 84,94 zł, z kolei dla 296 produktów leczniczych wzrosną ceny detaliczne od 1 gr. do 1,11 zł.

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ