W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów zawartych w nowych narkotykach, tzw. dopalaczach. Średnia krajowa zatruć to już 11 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Użycie substancji opioidowych, zawierających pochodne fentanylu lub samego fentanylu odzyskanego z plastrów przeciwbólowych, może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów, w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

 • ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
 • stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
 • ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

 • zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
 • wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
 • zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analiz dokonanych przez Zespół Oceny Ryzyka pochodne fentanylu (m.in. furanylfentanyl, cyklopropylofentanyl, U-47700 i in.), obecne m.in. w produktach o takich nazwach, jak: FU-F, Gumiś, Talizman GT, Talizman Zielony, Trójkąt, China Breath, Devil Liquid i innych, zostały umieszczone w wykazie substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Co oznacza objęcie ich prawem karnym.

Nowe narkotyki mogą mieć postać:

 • proszku,
 • tabletki,
 • suszu do palenia,
 • liquidu do e-papierosa,
 • sprayu do nosa.

Red. (źródło: gis.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ