Spółka PZ Cormay zgłosiła analizator hematologiczny Hermes Senior w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce. Firma zamierza wprowadzać aparat do obrotu na rynku polskim i europejskim, a także rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane.

Projekt Hermes Senior to przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla Cormaya. W ocenie zarządu komercjalizacja tego urządzenia może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe.

W ubiegłym roku do zagranicznych odbiorców trafiły analizatory biochemiczne Equisse, rozpoczynając drugą fazę komercjalizacji urządzenia, w której będzie ono oferowane odbiorcom na całym świecie. Trwają prace nad nową wersją analizatora, który – zgodnie z planem – trafić ma do masowej sprzedaży w połowie 2019 r.

W ramach projektu Hermes Senior, przezwyciężywszy technologiczne wyzwania, które opóźniły komercjalizację analizatora, ponownie wkroczyliśmy w etap walidacji wewnętrznej. Jej pozytywne zakończenie pozwoli nam na niezwłoczną zewnętrzną walidację analizatora, której pozytywne zakończenie daje szansę na uzyskanie rejestracji urządzenia jeszcze w tym roku – ocenia Janusz Płocica, prezes PZ Cormay.

W październiku Cormay pozyskał z nowej emisji akcji 7 mln zł, które chce przeznaczyć na inwestycje w analizatory. PZ Cormay podpisał też aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży udziałów we włoskiej firmie Diesse Diagnostica Senese. Doprecyzowuje on wstępne warunki transakcji oraz przedłuża okres wyłączności na prowadzenie negocjacji do końca lutego 2019 r.

Podpisanie aneksu jest kolejnym etapem procesu, którego pozytywne rozstrzygnięcie może doprowadzić do sprzedaży przez Orphee udziałów w Diesse. Giełdowa spółka dysponuje pakietem 45 proc. udziałów w kapitale i zakładowym 50 proc. na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ