Rynek apteczny w grudniu 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3 mld 137 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o ponad 298 mln zł (+10,5%). W porównaniu do listopada br. sprzedaż zwiększyła się o prawie 125 mln zł (+4,2%).

Obrót statystycznej apteki w grudniu 2018 wyniósł 214 tys. zł, był to wzrost o 13,8% względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła:

  • Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła około 653 mln zł i była większa o ponad 76,5 mln zł (+13,3%).
  • Sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 038 mln zł i wzrosła o 42,2 mln zł (+4,2%).
  • Sprzedaż odręczna wyniosła ponad 1 428 mln zł i wzrosła o 176,1 mln zł (+14,1%).

W porównaniu do listopada 2018 r.:

  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 148,5 mln zł (+11,6%),
  • wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o prawie 16,9 mln zł (-1,6%),
  • wartość sprzedaży recept pełnopłatnych nieznacznie się zmniejszyła o 3,3 mln zł (-0,5%).

Średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 21 zł i była o 0,7% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z grudnia 2017 r. wzrosła o 2,9%.

  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,4 zł (wzrost o 1,5% vs grudzień 2017).
  • Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 25,9 zł (wzrost o 3,9% vs grudzień 2017)
  • Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,3 zł (wzrost o 4,6% vs grudzień 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła 25% i była o 0,5% większa od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem listopada br. średnia marża w aptece wzrosła się o 0,1 pp.

W grudniu refundacja leków osiągnęła wartość ponad 763 mln zł, tj. o 8,7% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 26,4% i był wyższy w przybliżeniu o 0,3 pp. niż w listopadzie 2018 r.

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ