Grupa Nowy Szpital wchodzi w końcową fazę wdrażania systemu informatycznego HIS. Nowe oprogramowanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania sieci placówek medycznych – poprawę jakości usług świadczonych pacjentom, a także optymalizację kosztów.

­Dedykowany Grupie system HIS (ang. Health Information System) jest wdrażany we wszystkich placówkach medycznych Grupy Nowy Szpital. System umożliwi elektroniczne przetwarzanie i udostępnianie kompleksowych danych związanych z leczeniem pacjenta. Ponadto usprawni obieg informacji medycznej, ponieważ wszystkie dane będą gromadzone w jednym miejscu. W porównaniu do korzystania z papierowej wersji dokumentacji przechowywanie danych w formie elektronicznej będzie też dużo bezpieczniejsze, trwalsze i pozwoli na uniknięcie błędów.

Jednym z najważniejszych efektów implementacji systemu HIS, który odczują pacjenci, będzie poprawa jakości opieki medycznej.

Ręczne wypełnianie różnego rodzaju formularzy, skierowań na badania czy gromadzenie historii leczenia pacjenta zabiera cenny czas lekarzy i pielęgniarek. System wdrażany w placówkach Grupy wyeliminuje zbędną papierologię i pozwoli nam jeszcze bardziej skupić się na naszej pracy, czyli zapewnianiu pacjentom profesjonalnej opieki medycznej – mówi Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

Po pełnym wdrożeniu, HIS umożliwi też pacjentom elektroniczną rejestracją do poradni.

Wdrażanie systemu informatycznego HIS w każdej z placówek medycznych Grupy zostało podzielone na etapy: od konfiguracji systemu, przez wdrożenia na oddziałach i w pracowniach, do wdrożenia w poradniach. Prace są mocno zaawansowane i HIS działa już w siedmiu szpitalach W kolejnych dwóch system powinien działać do końca lutego, a zakończenie wdrożenia w ostatnim szpitalu zostało zaplanowane na sierpień br.

Większa efektywność operacyjna

Docelowo HIS będzie integrował wszystkie funkcje związane z bieżącą działalnością operacyjną szpitali i przychodni Grupy Nowy Szpital. Usprawni to zarządzanie oraz prowadzenie spraw administracyjnych, zwiększając efektywność działania szpitali i poradni w ramach Grupy. To istotne, ponieważ GNS obecnie zarządza 10 szpitalami z 80 oddziałami i 157 poradniami specjalistycznymi, a w kolejnych okresach planuje dalszy rozwój – poprzez podpisywanie nowych umów operatorskich oraz przejęcia kolejnych placówek medycznych.

Dzięki bieżącemu dostępowi do informacji Grupa zyska również możliwość lepszego planowania zakupów, a przez to uzyskiwania najlepszych cen od swoich dostawców. Oprogramowanie klasy HIS zapewni Grupie pełną kontrolę nad poziomem kosztów ponoszonych przez placówki medyczne. Przede wszystkim umożliwi elektroniczne ewidencjonowanie badań diagnostycznych oraz zużycia leków i materiałów medycznych. 

System informatyczny wdrażany w GNS pomoże lepiej alokować posiadane zasoby leków i materiałów wykorzystywanych w leczeniu pacjentów oraz eliminować niepotrzebne koszty. Dzięki temu za te same pieniądze, które otrzymujemy w ramach kontraktu z NFZ, będziemy mogli więcej inwestować, m.in. w zakup nowoczesnego sprzętu medycznego – wyjaśnia Marcin Szulwiński.

Ponadto nowe oprogramowanie umożliwi łatwe dokumentowanie ruchu chorych, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, kodowanie wykonanych procedur, zlecanie terapii, przepisywanie leków, wystawianie recept i zwolnień lekarskich oraz dokumentowanie na rzecz pacjentów. Dzięki HIS będzie możliwe także wygenerowanie szczegółowych raportów, które pozwolą na porównywanie kosztów i analizowanie jakości procedur medycznych realizowanych w poszczególnych szpitalach.

Cyfryzacja polskiej ochrony zdrowia

Działania podjęte przez GNS wpisują się w większe przedsięwzięcie, którego celem jest wprowadzenie branży ochrony zdrowia w Polsce w erę informatyzacji. Projekt Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), ma objąć wszystkich obywateli Polski oraz obywateli Unii Europejskiej, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Zgodnie z jego założeniami, docelowo każda z placówek medycznych ma wprowadzić elektroniczną dokumentację medyczną, np. e-skierowania, e-zlecenia, e-recepty czy elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi działalność medyczną w obszarze lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki medycznej (POZ), opieki długoterminowej oraz ratownictwa medycznego. Zarządza m.in. 10 szpitalami powiatowymi z niemal 3,6 tys. personelu, zlokalizowanymi w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz małopolskim. Wszystkie szpitale wchodzące w skład Grupy należą do „sieci szpitali”, czyli systemu podstawowego zabezpieczenia opieki szpitalnej.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ