Spółka Genomed S.A. rozszerzy dzięki realizacji projektu unijnego swoją ofertę związaną z diagnostyką onkologiczną i profilaktyką nowotworową. Wprowadzi nowe badania w kierunku genetycznego podłoża nowotworu piersi, wykonywane zarówno z materiału utrwalonego (klasycznej biopsji guza), jak i z krwi pacjentki (płynna biopsja).

Genomed realizował projekt unijny, zakończony 31 grudnia 2018 roku, pt. „Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych – płynnej biopsji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu: 

  • Opracowano panel diagnostyczny (w technologii NGS) dla pacjentów onkologicznych, oparty zarówno na wolnokrążącym, pozakomórkowym DNA (cfDNA), jak i na DNA pochodzącym z tkanki nowotworowej. 
  • Potwierdzono możliwość wykorzystania biomarkera, jakim jest wolny nowotworowy DNA, do monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.
  • Zmodyfikowano i ulepszono metodykę analizy potencjalnego ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, na podstawie sekwencjonowania całogenomowego.
  • Powstała platforma internetowa, prezentująca metodę płynnej biospsji i możliwości terapeutyczne, które stwarza wykonanie tego badania oraz umożliwiająca dostęp ekspertów do uzyskanych danych.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną. Udziałowcem Genomed jest Diagnostyka, która posiada 39,55 procenta akcji spółki (26,25 procenta głosów na WZA).

Red. (źródło: Genomed, medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ