E-skierowanie to kolejny dokument po e-recepcie, w którym tradycyjna postać papierowa zostanie zmieniona na formę elektroniczną. Celem wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy – ocenia minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak podkreśla, korzyści wynikające ze stosowania elektronicznego skierowania to:

  • brak konieczności dostarczania skierowania osobiście – wystarczy rozmowa telefoniczna;
  • możliwość zdalnej rejestracji;
  • zredukowanie problemu nieczytelności skierowań; 
  • zwiększone bezpieczeństwo;
  • eliminacja zgubienia skierowania;
  • możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie?

  1. Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie.
  2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego.
  3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
  4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę.
  5. Pacjent zostaje umówiony na wizytę.

Wykaz świadczeń realizowany w ramach e-skierowań

Od 1 kwietnia br. skierowania w postaci elektronicznej będą wystawiane na:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne –  finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych,
  • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego,      echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
  • pozytonową tomografię emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.

Elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r. 

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ