Rynek apteczny w styczniu 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3 mld 307 mln zł. Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. wzrosła o ponad 339 mln zł (+11.4%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o prawie 170 mln zł (+5.4%).

Obrót statystycznej apteki w styczniu 2019 r. wyniósł 226.5 tys. zł – nastąpił wzrost o 15.3% względem analogicznego okresu 2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła:

  • sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ok. 704 mln zł i była większa o ponad 91.2 mln zł (+14.9%),
  • sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 mld 79 mln zł i zwiększyła się o 61.6 mln zł (+6.1%),
  • wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 mld 495 mln zł i wzrosła o 183.6 mln zł (+14%).

W porównaniu do grudnia 2018 r. również nastąpił wzrost wartości sprzedaży dla wszystkich segmentów:

  • sprzedaży odręcznej zwiększyła się o ponad 67.5 mln zł (+4.7%), .
  • segmentu recept refundowanych była większa o 41.5 mln zł (+4%),
  • sprzedaży recept pełnopłatnych wzrosła o 51.3 mln zł (+7.9%).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 20.9 zł i była minimalnie mniejsza niż w poprzednim miesiącu (-0.6 %), a względem średniej ceny ze stycznia 2018 r. wzrosła o 3.5%.

  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27.8 zł (wzrost o 1% vs styczeń 2018).
  • Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 25.6 zł (wzrost o 4.1% vs styczeń 2018).
  • Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.3 zł (wzrost o 5.2% vs styczeń 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 24.8% i była o 0.5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2018 r. Z kolei względem grudnia 2018 r. średnia marża w aptece spadła o 0.2 pp.

Refundacja leków w styczniu osiągnęła wartość 798.7 mln zł, tj. o 9.6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 26.1% i był mniejszy o 2.4 pp. niż w analogicznym okresie 2018 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0.4 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36.2 mld zł, o 4.6% więcej niż w roku 2018, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.3 mld zł (+4.3% w stosunku do 2018 roku).

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ