Dodatkowe 650 mln zł ma być przeznaczone z Narodowego Funduszu Zdrowia na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych i wzrost finansowania szpitali, w tym szpitali powiatowych.

Na wniosek Ministra Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając wzrost kosztów ponoszonych przez szpitale przy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, zmienia wyceny, które będą miały zastosowanie od 1 stycznia br. i wpłyną na zwiększenie ryczałtów w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali) wyliczanych na cały 2019 rok – informuje resort zdrowia.

Wzrost wyceny dotyczy świadczeń realizowanych na dwóch podstawowych oddziałach szpitalnych: chirurgia ogólna i choroby wewnętrzne.

Działanie to ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej szpitali, zasilając ich budżety łączną kwotą ok. 650 mln zł. Część kwoty – ponad 350 mln zł (54 proc.) trafi do szpitali I i II stopnia systemu PSZ, czyli sieci szpitali, z których większość to placówki powiatowe.

Korekta wyceny obejmie też wybrane świadczenia internistyczne, w tym związane z opieką nad osobami starszymi, powyżej 65. roku życia.

Zakładany wzrost wycen w chirurgii i chorobach wewnętrznych będzie wynosił od 5 do 15 proc.

Zmiana wyceny dotyczy 308 z 667 grup z katalogu JGP, obejmując blisko połowę wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ