---
---
NIK O DOPUSZCZANIU DO OBROTU SUPLEMENTÓW DIETY

NIK O DOPUSZCZANIU DO OBROTU SUPLEMENTÓW DIETY

Rynek suplementów diety wymaga pilnej poprawy regulacji dotyczących tych produktów. Polscy konsumenci spożywają coraz więcej suplementów diety, traktując je nierzadko jako panaceum na różne dolegliwości – czytamy w raporcie NIK. Nie wiadomo jednak dokładnie, co spożywamy, gdyż wprowadzanie do obrotu i sprzedaż są praktycznie poza skuteczną kontrolą. Badania laboratoryjne suplementów diety zlecone przez NIK wykazały, że wiele suplementów nie wykazuje …

Czytaj więcej.

---
ROCHE - NOWE OBSZARY TERAPEUTYCZNE I DIAGNOSTYKA

ROCHE - NOWE OBSZARY TERAPEUTYCZNE I DIAGNOSTYKA

Grupa Roche opublikowała wyniki finansowe za 2016 r. Wartość sprzedaży produktów farmaceutycznych osiągnęła w 2016 r. poziom 50,6 mld franków, co oznacza wzrost o 4 proc. w stosunku do poprzedniego roku, przy założeniu stałego kursu wymiany walut na poziomie średnich kursów z roku 2015, oraz o 5 proc. wzrost wyrażony we frankach szwajcarskich. - Zarówno część farmaceutyczna jak i diagnostyczna, …

Czytaj więcej.

---
POLSKI RYNEK APTECZNEJ DYSTRYBUCJI LEKÓW

POLSKI RYNEK APTECZNEJ DYSTRYBUCJI LEKÓW

Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce wart jest ponad 30 mld zł rocznie. Statystyczny Polak odwiedza aptekę średnio częściej niż raz w miesiącu. Większość tych wizyt generują seniorzy oraz osoby przewlekle chore. Badania wykazują, że wydatki na leki w grupie wiekowej powyżej 60. roku życiu są trzykrotnie wyższe przy jednocześnie niższych dochodach względem reszty Polaków. Okazuje się przy tym, że prawie …

Czytaj więcej.

---
PLANOWANA SIEĆ SZPITALI ZMUSZA DO ŁĄCZENIA LECZNIC

PLANOWANA SIEĆ SZPITALI ZMUSZA DO ŁĄCZENIA LECZNIC

Pracownicy szpitala w Murckach sprzeciwiają się połączeniu ich placówki z lecznicą stanowiącą jednostkę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich zdaniem, planowane połączenie należącego do samorządu Katowic szpitala Murcki Sp. z o.o. z Górnośląskim Centrum Medycznym oznacza likwidację tej pierwszej placówki Rada Miasta rozważała też inne możliwości: pozyskanie inwestora strategicznego, które się nie powiodło, oraz dalsze prowadzenie szpitala przez miasto. To ostatnie rozwiązanie …

Czytaj więcej.

---
SKUTKI ZAMKNIĘTEGO RYNKU APTECZNEGO NA WĘGRZECH

SKUTKI ZAMKNIĘTEGO RYNKU APTECZNEGO NA WĘGRZECH

Rynek apteczny na Węgrzech funkcjonuje obecnie w ramach prawnych będących rezultatem reform podjętych w 2010 r. Ich celem było wprowadzenie modelu zamkniętego. Przeprowadzona w 2014 r. parlamentarna ocena skutków zmian, uwzględniająca strukturę aptek oraz rentowność działalności prowadzonej przez farmaceutów, jest pozytywna. Jak zwraca uwagę w raporcie Fundacja Republikańska, węgierscy deputowani pominęli czynniki kluczowe z punktu widzenia pacjenta, czyli dostępność i jakość …

Czytaj więcej.

---
MEDYCYNA NUKLEARNA POLSKIEJ FIRMY PERMA-FIX MEDICAL

MEDYCYNA NUKLEARNA POLSKIEJ FIRMY PERMA-FIX MEDICAL

Notowana na NewConnect spółka Perma-Fix Medical S.A., zależna od amerykańskiej firmy Perma-Fix Environmental Services, zamierza złożyć w I półroczu 2017 r. wnioski rejestracyjne innowacyjnej technologii Technetium-99. - Dokumenty dotyczące rejestracji technologii Technetium-99 „Tc-99m” do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz Europejskiej Agencji Leków planujemy złożyć do połowy tego roku. Chcemy zebrać dodatkowe dane wymagane przez regulatorów w związku z …

Czytaj więcej.

---
PONAD 18,6 TYS. PRZYPADKÓW DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH LEKÓW

PONAD 18,6 TYS. PRZYPADKÓW DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH LEKÓW

W 2016 r. o 30 proc. więcej pacjentów, w porównaniu z rokiem poprzednim, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. To m.in. efekt akcji informacyjnej prowadzonej przez Urząd – informuje URPL. - Bardzo się cieszę, że nasze działania przynoszą skutek. Zgłaszanie działań niepożądanych jest bardzo ważne. Dzięki temu leki, które stosujemy, stają się coraz bardziej bezpieczne. Każde takie …

Czytaj więcej.

---
JAKIE LEKI BĘDZIE MOŻNA KUPIĆ W SKLEPIE OGÓLNODOSTĘPNYM?

JAKIE LEKI BĘDZIE MOŻNA KUPIĆ W SKLEPIE OGÓLNODOSTĘPNYM?

Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów. Nadal będzie można tam kupić preparaty, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen. „Chcemy zmienić jedynie kryteria kwalifikacji leków, które będzie można sprzedawać w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego oraz w sklepach ogólnodostępnych” - informuje resort zdrowia. Oznacza to, że poz aptekami pacjenci kupią leki, które …

Czytaj więcej.

---
PSZ - NOWY SYSTEM ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PSZ - NOWY SYSTEM ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali przyjęty został 17 stycznia 2017 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a 19 stycznia omawiany będzie na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Resort zdrowia proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. PSZ ma obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną …

Czytaj więcej.

---
POLSKI RYNEK APTECZNY W 2016 ROKU

POLSKI RYNEK APTECZNY W 2016 ROKU

Wartość rynku aptecznego, w cenach detalicznych sprzedaży pacjentom i klientom, w 2016 r. wyniosła 31,7 mld zł i wzrosła w porównaniu do roku 2015 o 6,2 proc. Wyniki dla poszczególnych segmentów rynku kształtują się następująco: 9,9 proc. - sprzedaż odręczna (produkty bez recepty), 6,6 proc. - leki pełnopłatne na receptę, 2,4 proc. - leki refundowane. Obrót w statystycznej aptece za …

Czytaj więcej.

---
POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU DO ZDROWIA I DEKOMERCJALIZACJA SZPITALI

POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU DO ZDROWIA I DEKOMERCJALIZACJA SZPITALI

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r., ma być początkiem reformy systemu ochrony zdrowia. Wstrzymuje m.in. komercjalizację i prywatyzację szpitali, która ma zachować publiczny charakter służby zdrowia. Nastąpi powszechny dostęp do systemu ochrony zdrowia, a za zdrowie obywateli będzie odpowiedzialne państwo. Co w praktyce zmienia nowelizacja? Podmioty publiczne mogą zbywać część udziałów lub akcji …

Czytaj więcej.

---
ZASADY KORZYSTANIA Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od 12 stycznia 2017 r. wchodzą zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Na czym polegają zmiany w przepisach dotyczących POZ? Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie …

Czytaj więcej.

---
SPRZEDAŻ LEKÓW W GRUDNIU 2017 R. ZBLIŻYŁA SIĘ DO 3 MLD ZŁ

SPRZEDAŻ LEKÓW W GRUDNIU 2017 R. ZBLIŻYŁA SIĘ DO 3 MLD ZŁ

Firma analityczna PEX PharmaSequence przedstawiła dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W grudniu 2016 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 938 mln zł, co stanowi wzrost o 5,5 proc. w porównaniu do grudnia 2015 r. Wartość rynku o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 mld 12 mln zł - spadek o 2,8 proc. w porównaniu do grudnia 2015 …

Czytaj więcej.

---
RYNEK FARMACEUTYCZNY OSIĄGNIE W 2021 R. WARTOŚĆ 1,5 BLN DOL.

RYNEK FARMACEUTYCZNY OSIĄGNIE W 2021 R. WARTOŚĆ 1,5 BLN DOL.

Instytut Quintiles IMS, zajmujący analizą i monitorowaniem rynku farmaceutycznego, oszacował wzrost wartości globalnych wydatków na leki. Według prognoz, wartość światowego rynku farmaceutycznego w 2021 r. wzrośnie o jedną trzecią, czyli o 367 mld dol. Rynek ten osiągnie wartość prawie 1,5 bln dol. - będzie to to łączna suma, jaką w ciągu roku pacjenci, firmy ubezpieczeniowe i płatnicy publiczni przeznaczą na …

Czytaj więcej.

---
CROMA-PHARMA – INNOWACYJNA DERMATOLOGIA FUNKCJONALNA

CROMA-PHARMA – INNOWACYJNA DERMATOLOGIA FUNKCJONALNA

Spółka Croma-Pharma zapewniła sobie prawa wyłącznego dystrybutora na jedenastu ważnych rynkach preparatu Universkin, innowacyjnej koncepcji w zakresie spersonalizowanej pielęgnacji skóry – informuje austriacka spółka. Croma-Pharma GmbH zawarła kompleksową umowę licencyjno-dystrybucyjną z francuską firmą Universkin Sas. Według ekspertów z branży, Universkin to najbardziej innowacyjna, spersonalizowana koncepcja w zakresie pielęgnacji skóry obecnie dostępna na rynku. Terapia jest już z powodzeniem stosowana przez …

Czytaj więcej.

---