środa, Wrzesień 19, 2018

MASTER PHARM: PRODUKCJA KONTRAKTOWA SUPLEMENTÓW DIETY

Wzrost przychodów Master Pharm S.A. był rezultatem zwiększenia portfela zamówień i obsługi rekordowej liczby klientów produkcji kontraktowej suplementów diety, a także wyższych przychodów generowanych przez największego klienta - informuje spółka. Wolumen zrealizowanych w I półroczu...

ROCHE – INNOWACJE I INWESTYCJE W ZDROWIE

Z innowacyjnych leków Roche rocznie korzysta ponad 700 tys. polskich pacjentów. W ubiegłym roku firma zrealizowała w naszym kraju 62 badania kliniczne z udziałem 1076 chorych. Na działalność badawczo-rozwojową Roche przeznaczył w 2017 r. 730...

PZ CORMAY: INWESTYCJE Z EMISJI 7 MLN AKCJI

Akcjonariusze PZ Cormay S.A. zdecydowali o emisji do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1 zł. Przychody grupy w pierwszym półroczu 2018 r. spadły rdr...

SERVIER: PRZEJĘCIE DZIAŁU ONKOLOGICZNEGO SHIRE

Międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier poinformowała o sfinalizowaniu nabycia działu onkologicznego firmy Shire, po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych. Dzięki tej transakcji o wartości 2,4 mld USD, Servier ma uzyskać bezpośrednią obecność komercyjną w Stanach Zjednoczonych oraz...

SELVITA: POPRAWA RENTOWNOŚCI I PORTFELA ZAMÓWIEŃ

Portfel zamówień Selvity na 2018 r. przekroczył 97,4 mln zł i jest o 3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2017 r. Spółka odnotowała wzrost w segmencie usługowym: w drugim kwartale przychody tego segmentu wyniosły...

GRUPA VOXEL: WZROST PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Voxel w I półroczu 2018 r. wyniosły 66.313,6 tys. zł, co oznacza 4-proc wzrost w porównaniu do I półrocza 2017 r. Wzrost przychodów był wynikiem zwiększania skali działalności, w...

ROCHE PO PIERWSZEJ POŁOWIE 2018 ROKU

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Roche odnotowała 7-proc. wzrost sprzedaży w części farmaceutycznej oraz 6-proc. wzrost w części diagnostycznej. Grupa prognozuje dalszą, kilku procentową dynamikę wzrostu sprzedaży w całym 2018 r. Globalna strategia Roche koncentrująca się...

BIOMAXIMA: PRODUKCJA W NOWYM ZAKŁADZIE W LUBLINIE

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, uzyskała prawomocne pozwolenie na użytkowanie nowego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w...

BIOMAXIMA: UMOWA DYSTRYBUCYJNA Z ACCELERATE DIAGNOSTICS

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników i sprzętu do diagnostyki in vitro, podpisała umowę o wyłącznej dystrybucji w Polsce produktów amerykańskiej firmy Accelerate Diagnostics,...

BIOMAXIMA S.A.: NOWY PROGRAM INWESTYCYJNY

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, wypracowała w II kw. 2018 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 514 tys. zł...

TELEMEDYCYNA POLSKA: UMOWA W SPRAWIE TELEOPIEKI

Spółka Telemedycyna Polska zawarła przedwstępną umowę ze spółką MKW z Zakopanego, dotyczącą świadczenia usługi teleopieki. Wartość umowy wyniesie 349.600 zł brutto.  Porozumienie dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług...

MEDI RATY – SYSTEM RATALNY W OCHRONIE ZDROWIA

Centrum Badań DNA z Poznania, spółka zależna Inno-Gene S.A., nawiązało współpracę z firmą ratalnie.com i wprowadziło system MediRaty, który umożliwia pacjentom płacenie za oferowane świadczenia w ratach. Finansowane w ten sposób mogą być usługi w...

TELEMEDYCYNA POLSKA: WYNIKI NA PÓŁROCZE 2018 R.

Grupa Telemedycyna Polska S.A. poinformowała o spadku w czerwcu 2018 r. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one 428,2 tys. zł i były niższe w porównaniu do przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 r. o 4,8...

AFLOFARM FARMACJA POLSKA PRZEJMUJE TREC NUTRITION

Aflofarm Farmacja Polska, jedna z największych firm farmaceutycznych w Polsce, podpisała umowę wstępną o zakupie całości udziałów spółki Trec Nutrition, zajmującej się produkcją specjalistycznych odżywek dla sportowców oraz żywności funkcjonalnej. Umowa dotyczy przejęcia całości udziałów...

OPINIE