wtorek, Luty 19, 2019

BIOMAXIMA: KOLEJNA DOTACJA NA 3 MLN ZŁ

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na realizację projektu związanego z produkcją innowacyjnych produktów do...

10 TYS. BADAŃ CAŁOGENOMOWYCH ZA PONAD 50 MLN ZŁ

Central Europe Genomics Center, w którym 26,5 proc. udziałów ma notowana na giełdzie NewConnect spółka Inno-Gene S.A., wystartuje w przetargu Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki na wykonanie 10 tys. badań całogenomowych za ponad 50...

ROCHE: STRATEGICZNA WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wiodąca uczelnia medyczna w Polsce, zawarła strategiczną umowę o współpracy z Roche Polska, największą firmą biotechno-logiczną na świecie. W ramach zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego, uruchamione zostaną doktoraty wdrożeniowe dające studentom Uniwersytetu...

INNO-GENE: GORSZE PRZYCHODY LEPSZE ZYSKI

Grupa Kapitałowa Inno-Gene osiągnęła za III kwartały 2017 r. 2.671.790,18 zł przychodów netto ze sprzedaży, było to mniej niż w analogicznym okresie roku 2016, kiedy to przychody ukształtowały się na poziomie 3.551.077,28 zł. Przychody za...

AMBITNE PLANY INWESTYCYJNE BIOMAXIMY

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, kontynuuje realizację przyjętego, ambitnego planu inwestycyjnego. Spółka zakończyła pierwsze...

CELON PHARMA INWESTUJE W NOWOCZESNE LEKI INNOWACYJNE

Celon Pharma wyemitował w ramach oferty publicznej 15 mln akcji serii B. Zarząd spółki oczekuje, że wpływy netto z emisji wyniosą ok. 235 mln zł (245 mln zł brutto). Po podwyższeniu kapitału nowe akcje...

SERVIER I POIETIS – BIODRUK 4D TKANEK WĄTROBY

Servier oraz firma Poietis, będąca liderem w wytwarzaniu żywych tkanek metodą biodrukowania, nawiązały współpracę naukową w celu wykorzystania opracowanej przez Poietis technologii biodruku 4D do wytwarzania tkanek wątroby. Celem jest poprawa wykrywalności powodowanych przez leki...

SERVIER BADAŁ NADCIŚNIENIE I HIPERCHOLESTEROLEMIĘ

W ramach kampanii  „Servier dla Serca” mieszkańcy 12 polskich miast mogli poddać się bezpłatnym badaniom profilaktycznym, obejmującym pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, stężenia glukozy oraz cholesterolu wraz z frakcjami (HDL, LDL, trójglicerydy). Mobilna Kardiologiczna Poradnia...

SYNEKTIK: RADIOFARMACEUTYKI I DIAGNOSTYKA

Synektik – producent radiofarmaceutyków stosowanych w onkologii i kardiologii – wypracował w I kwartale 0,26 mln zł zysku netto, w stosunku do 0,27 mln zł straty w analogicznym okresie 2016 r. Przychody grupy wyniosły...

FUNDUSZE PRYWATNO-PAŃSTWOWE NA TELEMEDYCYNĘ

Nowoczesne technologie w medycynie coraz chętniej wspierane są przez instytucje i fundusze zajmujące się wspieraniem prac badawczo-rozwojowych. Przykładem może być inwestycja w polską spółkę HealthUp, która tworzy nowoczesny spirometr MySpiroo. HealthUp na rozwój MySpiroo pozyskała...

FUZJE FARMACEUTYCZNE WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH

W pierwszym półroczu wartość transakcji M&A (fuzje i przejęcia) w Europie podskoczyła o 17 proc. do 417,9 mld euro. I to pomimo spadku ich liczby. W Polsce wartość M&A w tym czasie podwoiła się. Europejski rynek...

7 NOWYCH LEKÓW BIOTECHNOLOGICZNEJ FIRMY MABION

Mabion rozpoczyna w tym roku prace badawcze nad siedmioma lekami, dla których badania kliniczne będą sukcesywnie rozpoczynały się w latach 2021-2025. Wielkość rynku dla tych leków jest szacowana na łącznie 14,5-24 mld USD. Plan został...

NOWY PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

Prezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego został Krzysztof Kopeć, pełniący do tej pory funkcję wiceprezesa Związku.  Funkcję wiceprezesa będzie nadal pełnił Grzegorz Rychwalski. Krzysztof Kopeć jest ekspertem rynku farmaceutycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze refundacji...

INNO GENE CHCE STWORZYĆ MAPĘ GENETYCZNĄ POLAKÓW

Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, którego członkiem jest spółka Centrum Badań DNA zależna od Inno-Gene SA, ogłosi w I kwartale przetarg na wykonanie 10 tys. badań całogenomowych. Do przetargu przystąpi firma Central Europe Genomics...

OPINIE