piątek, Styczeń 19, 2018

NOWE LEKI NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ OD STYCZNIA 2018

Podczas konferencji 3 stycznia 2018 r. wiceminister Marcin Czech mówił o nowych lekach, które zostały objęte refundacją od 1 stycznia. - Ta lista refundacyjna rozszerza opcje terapeutyczne dla pacjentów – m.in. tych z chorobą...

RESORT ZDROWIA OPUBLIKOWAŁ MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami dokumentu „Krajowe ramy strategiczne – Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (tzw. moduł B) Mapy uzupełnione...

208 MLN ZŁ ZE ŚRODKÓW UE NA OCHRONĘ ZDROWIA

Podpisano umowy o dofinansowanie projektów wzmacniających strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Zawartych zostało 21 umów o łącznej wartości ponad 250 mln zł, z czego 208 mln...

REWOLUCJA NA RYNKU SUPLEMENTÓW DIETY?

Rynek suplementów diety rozwija się w dynamicznym tempie. Jak wynika z badań firmy PMR, w latach 2017–2020 polski rynek będzie rósł rocznie o blisko 8 proc. a jego wartość ma przekroczyć 5 mld zł....

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Zakończone zostały konsultacje nad nową listą leków refundowanych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 grudnia 2017 r. - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia w komunikacie informuje:  W trakcie prac: przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu...

MILIARD ZŁOTYCH NA NADWYKONANIA DO KOŃCA 2017 R.

Kwota miliarda złotych jeszcze przed końcem roku trafi na konta szpitali. To pieniądze, które pozwolą na sfinansowanie nadwykonań, które powstały głównie w latach 2008-2017 - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.  Środki w wysokości 1 mld zł, pochodzące...

POLSKA PRZEGRYWA WOJNĘ Z RAKIEM

Nowotwory złośliwe stanową drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Radzimy sobie z ich leczeniem gorzej niż inne państwa UE. W Światowy Dzień Onkologii, NIK zorganizowała panel  ekspertów poświęcony kluczowym problemom służby zdrowia w walce z rakiem. W spotkaniu wzięli...

KORZYSTNE ZMIANY W WYKAZIE WYROBÓW MEDYCZNYCH

Ministerstwo zdrowa opublikowało informacje pt. Korzystne zmiany dla pacjentów w projekcie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: 5 grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów...

73 MLN ZŁ FUNDUSZY UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU POZ+

Rozszerzenie oferty usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości tych świadczeń to główne cele nowego projektu realizowanego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 28 listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia...

CO WYNIKA Z POROZUMIENIA Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI?

Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, środki na podwyżki dla ratowników są przekazywane na bieżąco. 18 lipca 2017 r. minister zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie dotyczące...

NIK CHCE POPRAWIĆ SYTUACJĘ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NIK sprawdzi, w jakim stopniu przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. To dla Izby jeden ze strategicznych tematów. Przygotowania do kontroli wsparli liczni eksperci z rządu, parlamentu oraz organizacji społecznych. Odsetek osób z różnymi...

ZMIANY W SYSTEMIE PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Lekarze, którzy przepracowali 3000 godzin: w szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, w lotniczym zespole ratownictwa medycznego, ...

DODATKOWE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że tegoroczne wydatki na ochronę zdrowia zostały zwiększone ponad środki zaplanowane pierwotnie w ustawie budżetowej. Na co zostały przeznaczone? Jak informuje resort zdrowia, dodatkowe fundusze przeznaczono na realizację następujących zadań: zakup sprzętu w...

DWA LATA DZIAŁAŃ MINISTERSTWA ZDROWIA

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, podsumował dwa lata działań Ministerstwa Zdrowia. Podkreślił, że „zdrowie Polaków to sprawa publiczna, jeden z podstawowych obowiązków odpowiedzialności zarówno władzy centralnej – rządu, jak i szerzej – całej...

OPINIE

Website Malware Scan