czwartek, Czerwiec 22, 2017

PARLAMENT NIEMIECKI ZWIĘKSZA NACISK NA SZCZEPIENIE DZIECI

Parlament niemiecki wywiera presję na rodziców przeciwnych szczepieniu dzieci. Przyjęta przez Bundestag ustawa zobowiązuje przedszkola do informowania władz o przypadkach odmowy przez rodziców udziału w spotkaniu informacyjnym z lekarzem. Konsultacje, podczas których lekarz domowy lub...

CENTRALIZACJA ZAKUPÓW MA BYĆ REMEDIUM NA TANIE LEKI

W Polsce ma odbyć się ogólnokrajowy przetarg na leki dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Byłby to następny centralnie zamawiany lek po szczepionkach, preparatach na krzepnięcie i hormonie wzrostu. Zdaniem ekspertów, wprowadzenie...

POPRAWA OPIEKI MEDYCZNEJ NAPĘDZA WZROST GOSPODARCZY

Zależność między gospodarką państwa a zdrowiem jego mieszkańców jest dwukierunkowa. Z jednej strony w bogatszych krajach żyje się dłużej i zdrowiej. Z drugiej, poprawa opieki medycznej prowadzi do wzrostu gospodarczego - udowodnili naukowcy z...

DOCELOWY MODEL PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 8 LAT

Pierwsze korzystne zmiany w systemie podstawowej opieki zdrowotnej - POZ pacjenci odczują już na początku, ale największe efekty przyjdą później. Docelowy model funkcjonowania ma być osiągnięty za osiem lat, gdy liczba lekarzy POZ wzrośnie...

CZY POWRÓCI OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH?

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone opiece stomatologicznej nad uczniami. Rozpoczyna ono prace nad przywróceniem opieki stomatologicznej w polskich szkołach. W spotkani wzięli udział wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, minister edukacji...

RUSZY PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy o dofinansowanie w konkursie na profilaktykę nowotworów głowy i szyi. Projekty realizowane będą w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Umowy podpisali przedstawiciele: Dolnośląskiego Centrum Onkologii, NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej,...

MINISTERSTWO ZDROWIA CHCE ZWALCZAĆ PRÓCHNICĘ

Z badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na grupie 1138 mieszkańców sześciu miast wojewódzkich w wieku 35-44 lata wynika, że tylko 1 proc. osób nie miało objawów chorób przyzębia, a u 16 proc. stwierdzono zaawansowany stan...

PAKIET ONKOLOGICZNY ZADŁUŻYŁ SZPITALE

Wprowadzenie tzw. pakietu onkologicznego pogorszyło wyniki finansowe szpitali. Dane dotyczące 20 szpitali z lat 2014-2016, obejmujące okres sprzed wprowadzenia pakietu i po nim, pokazują, że w 2014 r. lecznice miały ok. 200 mln zł...

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE UMÓW SZPITALI Z NFZ

Od 4 obowiązuje ustawa, na mocy której utworzona zostanie tzw. sieć szpitali. Pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci mają być ogłoszone do 27 czerwca 2017 r. i obowiązywać będą od 1 października br. przez...

RZĄD CHCE LIKWIDACJI SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Oprócz obniżki składek ZUS dla małych firm, rząd planuje, aby od 2018 r. całkowicie zniknęło również obciążenie, które dziś ponosimy pod postacią tzw. składki zdrowotnej. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia już od stycznia przyszłego roku ma...

RATOWNICY MEDYCZNI OTRZYMAJĄ PODWYŻKI

W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych zrzeszających ratowników medycznych, Ministerstwo Zdrowia przygotowało m.in. propozycje podwyżek. Bez względu na działania podjęte przez ratowników nasza propozycja jest aktualna, przygotowujemy się do jej realizacji – informuje resort...

NOWE FARMACEUTYKI NA LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r. Znajdują się na niej nowe programy lekowe i terapie. W porównaniu do XXXII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca...

OD POŁOWY 2018 R. OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ TYLKO E-ZWOLNIENIA

Sejm uchwalił zmiany w przepisach prawnych, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Przesunięto likwidację papierowych zwolnień z 1 grudnia 2017 r. na połowę 2018 r. W formie elektronicznej zwolnienia wystawiane są od początku 2016 r....

WYŻSZE ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, zgodnie z którym ofiary zdarzeń medycznych będą otrzymywały odszkodowania w wysokości od 1,5 do 300 tys. zł. Jeśli pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu w szpitalu, będzie miał prawo ubiegać...

OPINIE