poniedziałek, Październik 23, 2017

PACJENCI Z RAKIEM PROSTATY BEZ NOWOCZESNEGO LECZENIA

Kilka dni temu zakończył się Urology Week organizowany przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (European Association of Urology – EAU). Nie zakończyły się jednak problemy polskich pacjentów urologicznych, cierpiących na raka prostaty z dostępem do nowoczesnego...

SUPLEMENTY DIETY: BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE PRAWO

Główna Inspekcja Sanitarna zgłosiła projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który trafi na biurko ministra zdrowia. Postuluje w niej wprowadzenie specjalnej opłaty w wysokości 1000 zł za zgłoszenie jednego tylko produktu oraz...

NIK BADA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ NAD UCZNIAMI W POLSCE

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Osią kontroli będzie przede wszystkim profilaktyka. Skontrolowane zostaną m.in. szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej i placówki lecznicze. Jednocześnie, aby obraz kontrolowanego obszaru...

CENTRALIZACJA SANEPIDU PRZY MINISTERSTWIE ZDROWIA

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, włączający inspektorat pod bezpośrednie zwierzchnictwo Ministerstwa Zdrowia. Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i niektórych innych ustaw zakłada włączenie...

RUSZYŁY PRACE NAD NOWYM SYSTEMEM E-ZDROWIA

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad Strategią e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2022. Jej przygotowanie jest częścią Programu e-Zdrowia, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Cyfryzacji. Minister zdrowia, Konstanty...

EUROPEJSKI RYNEK APTECZNY – ZAMKNIĘTY VS. OTWARTY

W Europie (Unia Europejska oraz EFTA) nie ma jednolitych czy też dominujących sposobów regulacji rynku aptecznego, można jednak wyróżnić w tej sferze dwa podstawowe modele: model rynku zamkniętego i model rynku otwartego. Pierwszy cechuje się...

ZMIANY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Ministerstwu Zdrowia zamierza dokonać zmian w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, tak, by pediatrzy mogli leczyć w placówkach POZ dzieci i młodzież do 18. roku życia. Zgodnie z projektem nowej ustawy, koordynatorem opieki nad...

DODATKOWE NAKŁADY NA OCHRONĘ ZDROWIA W 2017 R.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił szczegóły dotyczące dodatkowych środków finansowych, które zasilą ochronę zdrowia jeszcze w tym roku. - Spodziewamy się większej ilości pieniędzy w zdrowiu, a to jest coś niezwykle istotnego. Służba zdrowia w...

TRANSPLANTOLOGIA W POLSCE I LEKI IMMUNOSUPRESYJNE

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który...

NIK: UPORZĄDKOWAĆ RYNEK SUPLEMENTÓW DIETY

Podczas konferencji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego politycy, urzędnicy, lekarze i farmaceuci zastanawiali się, jak uregulować rynek suplementów diety i zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wnioski i rekomendacje płynące z dwóch raportów przygotowanych przez...

ROK BEZPŁATNYCH LEKÓW DLA SENIORÓW

Ministerstwo Zdrowia podsumowało pierwszy rok programu 75+. Początkowo na liście znalazły się leki stosowane w chorobach, które najczęściej dotykają pacjentów w grupie wiekowej powyżej 75. lat, jak nadciśnienie, choroby serca, astma i cukrzyca. Jak informuje...

SUPLEMENTY DIETY POD WIĘKSZĄ KONTROLĄ

Suplementy diety powinny być certyfikowane, aby konsument miał gwarancję ich jakości i tego, że faktycznie zawierają to, co jest podawane na opakowaniu – stwierdził Jarosław Pinkas, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik...

DODATKOWE 2,8 MLD ZŁ DLA NFZ NA OCHRONĘ ZDROWIA

Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na skrócenie kolejek i wyposażenie placówek medycznych w nowy sprzęt. Jeszcze w tym roku zasilą one budżet NFZ. Według projektu specustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających...

NOWY SYSTEM MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy model Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) dla przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Proces podłączenia do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu...

OPINIE

Website Malware Scan