czwartek, Sierpień 17, 2017

DOSTĘP DO NIESTANDARDOWYCH TERAPII RATUJĄCYCH ŻYCIE

Minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, jeśli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Tak przewidują przepisy, które właśnie weszły w życie. Nowa regulacja ma ułatwić dostęp...

EUROPEJSKI RYNEK APTECZNY – ZAMKNIĘTY VS. OTWARTY

W Europie (Unia Europejska oraz EFTA) nie ma jednolitych czy też dominujących sposobów regulacji rynku aptecznego, można jednak wyróżnić w tej sferze dwa podstawowe modele: model rynku zamkniętego i model rynku otwartego. Pierwszy cechuje się...

104 LECZNICE CHCĄ JESZCZE WEJŚĆ DO SIECI SZPITALI

104 placówki odwołały się od decyzji kwalifikacyjnych do sieci szpitali. Dyrektorzy oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowują się do odpowiedzi na te odwołania. Cała procedura zakończy się do 27 lipca 2017 r. Zgodnie z przepisami, do...

ZMP O ZMIANACH W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Związek Miast Polskich opublikował stanowisko w sprawie planowanych zmian w ustawie o działalności leczniczej. W opinii Związku Miast Polskich, projekt ustawy zmian ustawy o działalności leczniczej (wersja z dnia 9 czerwca 2017 r.) zawiera...

ZMIANY W WYKAZIE LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 LIPCA 2017 R.

Nowe leki dla chorych na zaawansowanego raka jelita grubego oraz dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową znalazły się na obowiązującej już, nowej liście leków refundowanych. Refundowany będzie lek Modulen IBD dla dzieci i młodzieży z...

5 PROC. ŁÓŻEK POZA SIECIĄ, SZPITALE SIĘ ODWOŁUJĄ

NFZ szacuje, że poza siecią znalazło się 5 proc. łóżek w placówkach, które dotychczas miały kontrakty z NFZ. Dyrektorzy szpitali, którym nie udało się zakwalifikować, mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu 7...

593 LECZNICE ZAKWALIFIKOWANO DO SIECI SZPITALI

Do sieci szpitali zostały zakwalifikowane 593 lecznice, co oznacza, że znalazło się w niej ok. 95 proc. łóżek szpitalnych. Do tych placówek trafi ok. 93 proc. z 33 mld zł, jakie NFZ przeznacza na...

ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI

Ministerstwo zdrowia opublikowało komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) dla przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Proces podłączenia do Zintegrowanego Systemu Monitorowania...

LISTA SZPITALI ZAKWALIFIKOWANYCH DO SIECI

Oddziały NFZ ogłosiły listy placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Wykazy te będą obowiązywać od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą mogły starać się...

NOWY SYSTEMEM MEDYCYNY SZKOLNEJ 2018/2019

Do szkół powinny wrócić gabinety zdrowia z pielęgniarkami lub higienistkami oraz gabinety stomatologiczne – zapowiada minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Pierwszych gabinetów można się spodziewać w roku szkolnym 2018/2019. Trwają prace nad nowym systemem medycyny...

„APTEKA DLA APTEKARZA” – NOWE PRZEPISY JUŻ OBOWIĄZUJĄ

Od 25 czerwca br. obowiązują zmiany w prawie farmaceutycznym, które przewidują, że prawo otwierania nowych aptek mają tylko farmaceuci. Nowe apteki nie będą też mogły być otwierane w pobliżu już istniejących. Projekt nowelizacji ustawy Prawo...

26 MLN ZŁ NA PODSTAWOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

Zbliżają się ostatnie dni na złożenie wniosku. Ministerstwo Zdrowia przypomina o trwającym konkursie na wsparcie innowacyjnych pomysłów przyczyniających się do poprawy jakości funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej POZ. Aplikacje o środki można składać do końca...

NFZ BĘDZIE LIKWIDOWANY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

1 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie postawiony w stan likwidacji, ale będzie kontynuował swoją pracę, a dopiero później przejmie ją administracja państwowa - Istotą zmiany, którą przygotowujemy, nie jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia,...

PARLAMENT NIEMIECKI ZWIĘKSZA NACISK NA SZCZEPIENIE DZIECI

Parlament niemiecki wywiera presję na rodziców przeciwnych szczepieniu dzieci. Przyjęta przez Bundestag ustawa zobowiązuje przedszkola do informowania władz o przypadkach odmowy przez rodziców udziału w spotkaniu informacyjnym z lekarzem. Konsultacje, podczas których lekarz domowy lub...

OPINIE