wtorek, Luty 19, 2019

SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM DLA WSZYSTKICH DZIECI

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym obowiązkowymi szczepieniami przeciw pneumokokom będą objęte wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 r. Obecnie obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom objęte są dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży oraz...

PSZ – NOWY SYSTEM ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali przyjęty został 17 stycznia 2017 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a 19 stycznia omawiany będzie na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Resort zdrowia proponuje utworzenie...

WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI EUROPEJSKIMI W OBSZARZE CEN LEKÓW

3 marca 2017 r. w Warszawie przedstawiciele resortów zdrowia Chorwacji, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum o Porozumieniu w zakresie współpracy w obszarze przystępnych cen leków (Memorandum of understanding on cooperation in the field...

PROGRAM KONKURSOWY PRACODAWCA ZDROWIA

9 sierpnia w ramach VIII Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy odbyło się wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomira Gadomskiego. Prezentacja dotyczyła programu „PracoDawca Zdrowia”. Wiceminister, wraz z prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezarym...

PAKIET ONKOLOGICZNY ZADŁUŻYŁ SZPITALE

Wprowadzenie tzw. pakietu onkologicznego pogorszyło wyniki finansowe szpitali. Dane dotyczące 20 szpitali z lat 2014-2016, obejmujące okres sprzed wprowadzenia pakietu i po nim, pokazują, że w 2014 r. lecznice miały ok. 200 mln zł...

73 MLN ZŁ FUNDUSZY UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU POZ+

Rozszerzenie oferty usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości tych świadczeń to główne cele nowego projektu realizowanego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 28 listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia...

POWSZECHNOŚĆ DOSTĘPU DO ZDROWIA I DEKOMERCJALIZACJA SZPITALI

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r., ma być początkiem reformy systemu ochrony zdrowia. Wstrzymuje m.in. komercjalizację i prywatyzację szpitali, która ma zachować publiczny charakter służby zdrowia. Nastąpi powszechny...

BÓJ O ZAKAZ REKLAMY APTEK

Restrykcje nie realizują żadnego istotnego celu, więc stanowią jedynie zbędne obciążenie przedsiębiorców – odpowiada prokurator generalny w stanowisku do skargi konstytucyjnej jednej ze spółek farmaceutycznych. Stanowisko trafi do Trybunału Konstytucyjnego, który w 80 proc....

PRIORYTETY POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ

Roczne statystyki zgonów w Polsce z powodu cukrzycy i jej powikłań mówią o prawie 21,5 tys. przypadków. Większość osób z cukrzycą umiera z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, udaru, niewydolności nerek. Na cukrzycę w Polsce cierpi...

WRAŻLIWE DANE MEDYCZNE MILIONÓW PACJENTÓW MOGĄ BYĆ ZAGROŻONE

Ministerstwo Zdrowia chce wysłać informacje z naszych recept na skrzynki mailowe. Każdy z nas będzie mógł otrzymać na własną skrzynkę szczegółowe informacje z recepty elektronicznej już od przyszłego roku. Zdaniem ekspertów to łatwy sposób,...

BĘDZIE MNIEJ LEKÓW BEZ RECEPTY NA RYNKU POZAAPTECZNYM?

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt nowelizacji przepisów dotyczących kryteriów i wykazu leków bez recepty - OTC, które mogą być sprzedawane w punktach innych niż apteki. Ostatnie zmiany na liście leków sprzedawanych bez recepty były dokonane...

CZY OCALEJĄ NIEKTÓRE SZPITALE POWIATOWE?

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło poprawki do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli tzw. ustawy o sieci szpitali. Uwzględniono w ten sposób uwagi najmniejszych placówek powiatowych, które bały się utraty...

LEKI NA PRZEWLEKŁE CHOROBY NA NOWEJ LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Od 1 listopada wejdzie w życie nowa lista leków refundowanych, na której znalazły się 74 nowe farmaceutyki. Przeważnie mają one pomagać na przewlekłe choroby. Dobra wiadomość dla cukrzyków polega na tym, że zapłacą mniej za...

PO 2040 R. POLSKĘ CZEKA ZAPAŚĆ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Rząd powinien co roku zwiększać nakłady na system opieki zdrowotnej o 500 mln zł, aby zapewnić polskim obywatelom dostępność do świadczeń medycznych na obecnym poziomie. Takie wnioski płyną z prognozy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej...

OPINIE