czwartek, Czerwiec 22, 2017

TRENDY W KOMUNIKACJI WIELOKANAŁOWEJ LEKARZY

Internet stał się podstawowym źródłem wiedzy dla lekarzy, którzy za jego pośrednictwem wyszukują informacje mające szerokie zastosowanie w ich praktyce zawodowej. W firmach farmaceutycznych następuje stały rozwój kanałów komunikacji przeznaczonych dla lekarzy. Obecnie 72...

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI W DZIENNYCH DOMACH POMOCY

Prowadzone przez samorządy dzienne domy pomocy skutecznie zapewniają seniorom tak potrzebne wsparcie. Jest to rozwiązanie korzystne dla dwóch stron: dla seniorów, którym pozwalają dłużej funkcjonować w dotychczasowym środowisku nawet jeśli nie są już w pełni samodzielni...

RAPORT: NASZE ZDROWIE JEST CORAZ KOSZTOWNIEJSZE

Eksperci OECD obawiają się skutków rosnących kosztów leczenia pokrywanych ze środków publicznych. W raporcie o fiskalno-finansowych aspektach i pułapkach systemów ochrony zdrowia (Fiscal Sustainability of Health Systems: Bridging Health and Finance Persepctives) wskazują, że...

ZDROWIE POLAKÓW – MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wojewódzkie podsumowania analiz, dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób. Zostały one opracowane w związku z realizacją projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza...

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY DLA ZDROWIA

Środki przekazane przez Szwajcarię 12 państwom, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r., w Polsce przyjęły formę wartego ok. 489 mln CHF Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest zmniejszanie różnic...

NASZ SYSTEM OCHRONY ZDROWIA ZMIERZA W KIERUNKU BUDŻETOWYM

Zagadnienia sektora ochrony zdrowia zarówno w Polsce, jak i w Holandii są złożone i niemożliwa jest rekomendacja jednego prostego rozwiązania. Jak pokazują doświadczenia obydwu państw, wprowadzanie osobno elementów reform bez kompleksowego podejścia przynosi tylko...

POMOC UE GŁÓWNYM CZYNNIKIEM ROZWOJU SZPITALI

Badanie wśród kadry menedżerskiej szpitali publicznych w Polsce wykazało, że zdecydowana większość respondentów wskazuje jako główną barierę rozwoju sektora publicznego w Polsce problemy z finansowaniem świadczeń przez NFZ. Placówki wymieniają przede wszystkim zbyt niskie...

CO DOLEGA SYSTEMOWI OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ?

Cukrzyca znajduje się w grupie pierwszych 10. przyczyn niepełnosprawności. Zgodnie z danymi IDF Diabetes Atlas, na świecie żyje 387 mln osób z cukrzycą. Według tego samego źródła w 2035 r. statystyki zachorowań wzrosną o...

DLACZEGO PRZEDWCZEŚNIE UMIERAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ?

Światowa Organizacja Zdrowia – WHO opublikowała raport „Global accelerated action for the health of adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation”, poświęcony zdrowiu starszych dzieci i młodzieży, a także największym zagrożeniom dla ich życia....

RYNEK APTECZNY PO 17. DNIACH MAJA 2017 R.

Rynek apteczny w pierwszych siedemnastu dniach maja rośnie wartościowo w większości segmentów rynku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PEX PharmaSequence. Oto sytuacja w poszczególnych segmentach: leki na receptę Rx...

Z PROGRAMU LEKI 75+ SKORZYSTAŁO PONAD 1,7 MLN SENIORÓW

Z programu bezpłatnych leków dla seniorów od początku września 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. skorzystało 1,727 mln pacjentów, którym wydano 22 mln opakowań. Odpowiednio, w styczniu było to 957 tys. osób, w...

LEKKIE WZROSTY NA RYNKU APTECZNYM W KWIETNIU

Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w kwietniu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 669 mln zł, co stanowi wzrost o 1,2 proc. w porównaniu do...

NIEROZWIĄZANY PROBLEM LECZENIA BÓLU W POLSCE

Nałożony na szpitale obowiązek leczenia i monitorowania skuteczności leczenia bólu u wszystkich pacjentów, nie tylko tych po operacjach, spowodował, że zwrócono uwagę na problem, ale go nie rozwiązano. Większość skontrolowanych przez NIK szpitali nadal...

W POLSCE SZWANKUJE PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

W Polsce nie ma kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Dostęp do świadczeń profilaktycznych był niewystarczający, niektóre regiony były odcięte od profilaktycznych...

OPINIE