czwartek, Czerwiec 22, 2017

3,7 MLN ZŁ RESORTU I SAMORZĄDU NA BADANIA TOMOGRAFICZNE

Dokładniejsze badanie serca i naczyń wieńcowych oraz ograniczenie do minimum dawki promieniowania zapewnia nowy tomograf w szpitalu specjalistycznym na gdańskiej Zaspie. W 2017 r. szpital planuje wykonać ok. 10 tys. badań. Na zakup tomografu...

HAKERZY PARALIŻUJĄ ATAKAMI ŚWIATOWE SZPITALE

Cyberprzestępcy coraz chętniej atakują podmioty, dla których przerwa w działaniu wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych kosztów haraczu. Łupem zaczynają padać szpitale, w przypadku których paraliż może pociągnąć za sobą śmiertelne ofiary w przypadku,...

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POZNANIU ZA 41 MLN ZŁ

Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP otwarto 13 czerwca br. w Poznaniu. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 41 mln zł. Środki na stworzenie i uruchomienie placówki pozyskano m.in. z unijnego projektu JESSICA, z...

W WIELKIEJ BRYTANII ZACZYNA BRAKOWAĆ PIELĘGNIAREK

Liczba pochodzących z Unii Europejskiej pielęgniarek ubiegających się o rejestrację umożliwiającą wykonywanie pracy w brytyjskich placówkach służby zdrowia spadła od czasu ubiegłorocznego referendum ws. Brexitu o 96 proc. W lipcu 2016 r. Rada Pielęgniarstwa...

FUNDUSZE UNIJNE DLA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzymał duże dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój centrum urazowego. 6 czerwca 2017 r. resort zdrowia zakończył ocenę wniosku „Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Urazowego...

MINIMALNE PENSJE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Sejm uchwalił ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wylicza się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca 2019 r. przyjmowana...

NFZ ZALEGA ZACHODNIOPOMORSKIM SZPITALOM 36 MLN ZŁ

Narodowy Fundusz Zdrowia zalega szpitalom z województwa zachodniopomorskiego 36 mln zł. Są to opłaty za tzw. nadlimity, których NFZ nie zwrócił. W zachodniopomorskiej służbie zdrowia nieopłacenie wykonanych od stycznia do maja świadczeń może wpłynąć...

68 MLN ZŁ Z FUNDUSZY UE DLA PLACÓWEK ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Ponad 68 mln zł na przebudowę i wyposażenie ośrodków zdrowia przeznaczył samorząd województwa dolnośląskiego. Pieniądze trafią do 37 podmiotów w regionie i pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-20. W konkursie...

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZA DŁUGI SZPITALI

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, zatwierdzonym przez biegłego rewidenta, na koniec 2016 r. zobowiązania krótkoterminowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wynosiły 62,5 mln. Jak wyjaśnia dyrektor lecznicy Andrzej Domański, wpływ na sumę zobowiązań placówki miał...

JAK LECZONY JEST DZIŚ ZAWAŁ SERCA?

Obecnie chory z nieskomplikowanym zawałem wraca po tygodniu do domu i jeśli ma udrożnione naczynie, może normalnie funkcjonować. System opiera się na działającej przez całą dobę opiece specjalistycznej. Chory ma jak najszybciej trafić do...

POWSTAŁA POLSKA UNIA ORGANIZACJI PACJENTÓW

Przedstawiciele organizacji pacjentów postanowili utworzyć silną, ogólnopolską organizację integrującą działania na rzecz pacjenta w systemie ochrony zdrowia, zrzeszającą stowarzyszenia oraz fundacje działające na poziomie regionalnym i krajowym. Będąc otwartymi na współpracę partnerską z innymi środowiskami,...

50 NAJBARDZIEJ ZADŁUŻONYCH SZPITALI SAMORZĄDOWYCH

Łączna suma zobowiązań 50. najbardziej zadłużonych szpitali samorządowych w Polsce na koniec 2016 r. wyniosła 3,81 mld zł. Natomiast 420 mln zł to kwota długu najbardziej zadłużonej placówki w kraju - informuje Ministerstwo Zdrowia. Suma...

NOWATORSKI PROJEKT ROZBUDOWY SZPITALA ZE ŚRODKÓW UE

Samorząd Torunia zawarł nowatorską umowę dotyczącą realizacji przedsięwzięcia przebudowy i znaczącej rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. - Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił plan inwestycyjny dla Europy, który następnie został...

PRZYCHODNIA „OTWARTE DRZWI” DLA BEZDOMNYCH

Fundacja Neuca dla Zdrowia otworzyła przychodnię „Otwarte Drzwi”, w której osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z darmowej pomocy lekarskiej. Przychodnia będzie zlokalizowana przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych, przy ulicy Skłodowskiej – Curie w Toruniu....

OPINIE