środa, Listopad 21, 2018

TYLKO LUBUSKIE I POMORSKIE SZPITALE NIE MAJĄ STRAT

Publiczne szpitale w woj. lubuskim i pomorskim jako jedyne nie wygenerowały straty w 2016 r., Lubuskie wiedzie jednocześnie prym, jeśli chodzi o rentowność Tendencję wzrostową obserwuje się także w woj. kujawsko-pomorskim, w Małopolsce i...

REWOLUCJA NA RYNKU SUPLEMENTÓW DIETY?

Rynek suplementów diety rozwija się w dynamicznym tempie. Jak wynika z badań firmy PMR, w latach 2017–2020 polski rynek będzie rósł rocznie o blisko 8 proc. a jego wartość ma przekroczyć 5 mld zł....

RANKING: NAJLEPSZE SZPITALE W WARSZAWIE 2017 ROKU

Ranking "Najlepsze szpitale w Warszawie 2017" został opracowany przez Centrum Konsultacyjne Medical Ranking wydawnictwa medycznego Termedia. Przy przydzielaniu punktów brano pod uwagę m.in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń...

SZPITALE BĘDĄ NA PEDIATRII PRZETRZYMYWAĆ PACJENTÓW

Pediatrzy starają się skracać hospitalizacje do minimum, ale zmuszeni będą pozostawiać dzieci w szpitalach na dłużej. NFZ premiuje bowiem lecznice za przetrzymywanie małych pacjentów. Od 1 października we wszystkich grupach pediatrycznych obowiązują nowe taryfy –...

BIOTECHNOLOGIA W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

W 2016 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły w Polsce 184 przedsiębiorstwa, które nazywane były przedsiębiorstwami biotechnologicznymi. Wśród nich: • 105 (57,1 proc. ogólnej liczby) to przedsiębiorstwa, w których dominowała działalność oparta na wyko-rzystywaniu technik biotechnologicznych....

POLSKA PRZEGRYWA WOJNĘ Z RAKIEM

Nowotwory złośliwe stanową drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Radzimy sobie z ich leczeniem gorzej niż inne państwa UE. W Światowy Dzień Onkologii, NIK zorganizowała panel  ekspertów poświęcony kluczowym problemom służby zdrowia w walce z rakiem. W spotkaniu wzięli...

GUS: NARODOWY RACHUNEK ZDROWIA 2013-2015

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane obrazujące dynamikę wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce. Wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2015 r. wyniosły 114,1 mld zł i były wyższe niż w 2014 r. o około...

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH DZIAŁA 15 LAT

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych obchodzi w 2017 r. 15-lecie działalności. Organizacja skupia 103 podmioty lecznicze, zarządzające 180 szpitalami. 1 grudnia 2017 r. OSSP zorganizowało z okazji jubileuszu debatę, której tematem była sytuacja prywatnych szpitali...

73 MLN ZŁ FUNDUSZY UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU POZ+

Rozszerzenie oferty usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości tych świadczeń to główne cele nowego projektu realizowanego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. 28 listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia...

SKUTKI ZAMKNIĘTEGO RYNKU APTECZNEGO NA WĘGRZECH

Rynek apteczny na Węgrzech funkcjonuje w ramach prawnych będących rezultatem reform podjętych w 2010 r. Ich celem było wprowadzenie modelu zamkniętego. Przeprowadzona w 2014 r. parlamentarna ocena skutków zmian, uwzględniająca strukturę aptek oraz rentowność...

WZROST RYNKU TELEMEDYCYNY SIĘGNIE 30 PROC.

Rynek telemedycyny w Polsce osiągnie dynamikę wzrostu ok. 30 proc. już w 2020 r. Zwiększy się całkowita wartości rynku usług telemedycznych, na który składają się takie segmenty, jak teleradiologia, telekonsylia czy rozwiązania do stosowania...

APTEKI INTERNETOWE ZANOTUJĄ DYNAMICZNY WZROST

Apteki internetowe zanotują dynamiczny wzrost do 2022 r. W 2016 r. w Polsce lek OTC kupiło 7 na 10 osób, w różnych kanałach sprzedaży, przy czym apteki tradycyjne pozostają głównym miejscem zakupu - wynika...

15 ZASAD PRZY PODWYŻSZONYM CHOLESTEROLU

Zmiany w diecie mogą spowodować, że cholesterol będzie niższy. Mniej cholesterolu we krwi to niższe ryzyko zawału czy udaru oraz lepsze samopoczucie. Lekarz może też odstawić lub zmniejszyć dawki leków. – Podwyższony poziom cholesterolu mogą...

ZDROWIE POLAKÓW – MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wojewódzkie podsumowania analiz, dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób. Zostały one opracowane w związku z realizacją projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza...

OPINIE