wtorek, Sierpień 14, 2018
Tagi Wiadomości z tagiem "dotacje"

Tag: dotacje

4,5 MLN ZŁ Z MINISTERSTWA ZDROWIA NA APARATURĘ MEDYCZNĄ

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Ministra Zdrowia. Koszt inwestycji to ok. 4,5 mln zł. Pieniądze trafiły do największego w regionie ośrodka kardiologicznego, w...

KOLEJNE UMOWY NA DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE PODPISANE

W Opolu i Katowicach wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko podpisała kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. W województwie opolskim łącznie z umowami podpisanymi...

DO SZKÓŁ WRÓCĄ PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI

Samorządy w powiecie kaliskim otrzymają dofinansowanie na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych. Pielęgniarki i higienistki szkolne wrócą do Blizanowa, Brzezin, Cekowa–Kolonii, Godziesz Wielkich, Koźminka, Mycielina, Opatówka, Stawiszyna, Szczytnik, Żelazkowa. Gabinety w szkołach mogą...

BIOMAXIMA: KOLEJNA DOTACJA NA 3 MLN ZŁ

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na realizację projektu związanego z produkcją innowacyjnych produktów do...

100 MLN ZŁ NA PROJEKTY BADAWCZE DLA ZDROWIA SENIORÓW

100 mln zł trafi do instytucji naukowych i firm na badania, rozwój oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę zdrowia i jakości życia seniorów z regionu łódzkiego. Program zrealizują wspólnie Narodowe Centrum...

POMOC PAŃSTWA I UE DLA PODKARPACKICH SZPITALI

Podkarpackie szpitale i przychodnie liczą na pomoc finansową z budżetu państwa oraz funduszy UE. O finansowym wsparciu dla placówek medycznych w regionie poinformowali wojewoda oraz marszałek województwa podkarpackiego. Sześć podkarpackich szpitali oraz przychodnia wojewódzka w...

60 MLN ZŁ Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA INWESTYCJE W ONKOLOGIĘ

60 mln zł z funduszy UE na wyposażenie i budowę placówek onkologicznych przeznaczył samorząd województwa dolnośląskiego. Inwestycje to m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz budowa nowych obiektów, m.in. filii zakładu radioterapii w Jeleniej Górze. Marszałek...

160 MLN ZŁ NA B+R DLA SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs programu sektorowego Innoneuropharm. Beneficjenci to firmy z sektora farmaceutycznego. Otrzymają łącznie 160 mln zł na prace badawczo-rozwojowe. Innoneuropharm powołany został z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego...

UNIJNE WSPARCIE DLA CZTERECH ŁÓDZKICH SZPITALI

Ponad 100 mln zł wsparcia z UE otrzymało Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W sumie z Regionalnego Programu Operacyjnego wsparcie otrzymają cztery szpitale z województwa łódzkiego. Jak wyjaśnia dyrektor...

40 MLN ZŁ FUNDUSZY UE NA TELEOPIEKĘ I USŁUGI MEDYCZNE

Lokalne władze i organizacje pozarządowe województwa świętokrzyskiego mają szansę na realizację projektów ze wsparciem funduszy UE na usługi zdrowotne i społeczne, w tym teleopiekę nad seniorami i niepełnosprawnymi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...

20 MLN ZŁ OD NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY NA PROJEKTY BADAWCZE

Ponad 20 mln zł otrzymają laureaci grantów, stypendiów i nagród finansowanych przez Naukową Fundację Polpharmy. Tematem 15. edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych były testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji. Zgłoszonych...

BioMaxima: 2,97 MLN ZŁ DOTACJI NA MIKROBIOLOGIĘ

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, uzyskała dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w...

GMINNE I POWIATOWE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ NA ŚLĄSKU

Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansuje w 2017 r. realizację 27 gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej. Wesprze 13 gmin i powiatów kwotą ponad 1, 2 mln zł. W pierwszym etapie naboru do śląskiego...

26 MLN ZŁ NA PODSTAWOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

Zbliżają się ostatnie dni na złożenie wniosku. Ministerstwo Zdrowia przypomina o trwającym konkursie na wsparcie innowacyjnych pomysłów przyczyniających się do poprawy jakości funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej POZ. Aplikacje o środki można składać do końca...

OPINIE