środa, Sierpień 15, 2018
Tagi Wiadomości z tagiem "refundacja leków"

Tag: refundacja leków

IQVIA: ZMIANY NA NOWEJ LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Na nową listę refundacyjną trafiła biorównoważna cząsteczka stosowana w leczeniu chorób onkologicznych. Przyniesie to oszczędności po stronie płatnika, który na dotychczasową terapię tą substancją przeznaczał aż 380,6 mln zł – najwięcej, spośród wszystkich terapii...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 LIPCA 2018 R.

Nowe obwieszczenie refundacyjne, obowiązujące od 1 lipca 2018 r., przynosi dobre wiadomości dla osób cierpiących na nowotwór złośliwy piersi. Dzięki zaangażowaniu konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej, wprowadzono korzystne zmiany w programie leczenia tego...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 MAJA 2018 R.

Nowe obwieszczenia refundacyjne, obowiązujące od 1 maja 2018 r. przynosi dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy płuca. Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10...

PEX PHARMASEQUENCE O MAJOWEJ LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Projekt listy majowej przynosi bardzo znaczące zmiany listy leków dla Seniorów - od 1 maja pacjenci po 75. roku życia uzyskają bezpłatny dostęp do kolejnych 30 terapii, które mają zastosowanie m.in. w leczeniu chorób układu oddechowego (astma...

IQVIA O ZMIANACH NA LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Nowa lista refundacyjna przynosi pozytywne zmiany na liście „S”. Rozszerzono ją o nowe cząsteczki stosowane w leczeniu choroby zakrzepowej oraz cukrzycy. W ramach programów lekowych pojawiła się zaś nowa opcja leczenia idiopatycznego włóknienia płuc....

RESORT ZDROWIA O ZMIANACH NA LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Rozszerzenie listy leków refundowanych od marca dotyczy zarówno listy aptecznej, jak i programów lekowych. Szczególną uwagą objęto osoby w podeszłam wieku oraz wcześniaki, które uzyskały szerszy dostęp do profilaktyki powikłań związanych z zakażeniami wirusem...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH – ANALIZA PEX

Na nowej liście większość spośród 1157 zmian dopłat pacjentów to zmiany relatywnie niewielkie. Jedynie w 44 przypadkach dopłata pacjenta do produktu wydawanego z refundacją wzrośnie o więcej niż 5 zł, a w 33 przypadkach...

WYKAZ LEKÓW REFUNDOWANYCH NA 1 MARCA 2018 R. [STATYSTYKI]

Resort opublikował Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r. W porównaniu do XXXVII obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2018 r.,...

REFUNDACJA LEKÓW W POLSCE [ZASADY REFUNDOWANIA]

Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które kształtuje również politykę lekową państwa, jest refundacja. Dzięki...

NOWE LEKI NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ OD STYCZNIA 2018

Podczas konferencji 3 stycznia 2018 r. wiceminister Marcin Czech mówił o nowych lekach, które zostały objęte refundacją od 1 stycznia. - Ta lista refundacyjna rozszerza opcje terapeutyczne dla pacjentów – m.in. tych z chorobą...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Zakończone zostały konsultacje nad nową listą leków refundowanych, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 grudnia 2017 r. - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia w komunikacie informuje:  W trakcie prac: przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu...

POTRZEBNA SZANSA DLA CHORYCH NA RAKA PŁUCA

Na listopadowej liście refundacyjnej znajdzie się lek działający na zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuca dla pacjentów z mutacją EGFR, u których wystąpiła oporność na leczenie pierwszej linii. Jest to dla pacjentów bardzo dobra wiadomość, jednak...

ZMIANY NA NOWEJ LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

  Podczas briefingu wiceminister Marcin Czech przedstawił najważniejsze zmiany, jakie znajdują się na liście leków refundowanych od 1 września. Refundacją zostało objętych kilka nowych, ważnych leków. Zmieniły się także istniejące programy lekowe. - Przy tej liście...

NEGATYWNA OCENA USTAWY REFUNDACYJNEJ

Ministerstwo Zdrowia negatywnie oceniło realizację przepisów ustawy refundacyjnej z 12 maja 2011 r. Większość błędów resort zamierza skorygować wprowadzając tzw. dużą nowelizację ustawy refundacyjnej, która znajduje się w konsultacjach publicznych. Negatywnie oceniono sposób wdrożenia i...

OPINIE