niedziela, Luty 17, 2019
Tagi Wiadomości z tagiem "refundacja leków"

Tag: refundacja leków

CHOROBĄ FABRY’EGO. TERAPIA BEZ REFUNDACJI

Choroba Fabry’ego jest jedną z niewielu chorób rzadkich, którą można skutecznie leczyć poprzez dostarczenie do organizmu chorego brakującego enzymu. Leczenie dostępne jest we wszystkich krajach UE, ale niestety nie w Polsce. Polscy pacjenci z...

ZMIANY NA NOWEJ LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Nowa lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., przynosi korzystne zmiany w zakresie programów lekowych. Nusinersen, jedyny zarejestrowany lek stosowany w terapii SMA, będzie dostępny dla wszystkich polskich pacjentów chorych...

ZMIANY NA NOWEJ LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Listopadowa lista refundacyjna przynosi szersze zmiany w programach lekowych. Utworzono nowy dla pacjentów z hipercholesterolemią - obejmujący terapię molekułą dotychczas nierefundowaną - preparat Alirocumab. Wprowadzono trzy nowe cząsteczki do programów już istniejących (Ixekizumab, Pomalidomide,...

MZ: ROŚNIE LICZBA LEKÓW REFUNDOWANYCH

Do listy leków refundowanych z 1 września 2018 r. zostało dodanych 30 produktów leczniczych. Nie znalazło się na niej 50 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu – w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu...

ZMIANY NA NOWEJ LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Nowa lista refundacyjna przynosi dobre wiadomości dla pacjentów z WZW typu C. Finansowanie zyskała nowa terapia kombinacją cząsteczek Glecaprevirum oraz Pibrentasvirum. Obejmujący ją program był w 2017 r. największym, w ujęciu kosztów refundacji. Na...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH: 30 NOWYCH PRODUKTÓW

Minister zdrowia podpisał obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r. W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia refundacyjnego do listy leków refundowanych zostało dodanych 30...

IQVIA: ZMIANY NA NOWEJ LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Na nową listę refundacyjną trafiła biorównoważna cząsteczka stosowana w leczeniu chorób onkologicznych. Przyniesie to oszczędności po stronie płatnika, który na dotychczasową terapię tą substancją przeznaczał aż 380,6 mln zł – najwięcej, spośród wszystkich terapii...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 LIPCA 2018 R.

Nowe obwieszczenie refundacyjne, obowiązujące od 1 lipca 2018 r., przynosi dobre wiadomości dla osób cierpiących na nowotwór złośliwy piersi. Dzięki zaangażowaniu konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej, wprowadzono korzystne zmiany w programie leczenia tego...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH OD 1 MAJA 2018 R.

Nowe obwieszczenia refundacyjne, obowiązujące od 1 maja 2018 r. przynosi dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy płuca. Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10...

PEX PHARMASEQUENCE O MAJOWEJ LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Projekt listy majowej przynosi bardzo znaczące zmiany listy leków dla Seniorów - od 1 maja pacjenci po 75. roku życia uzyskają bezpłatny dostęp do kolejnych 30 terapii, które mają zastosowanie m.in. w leczeniu chorób układu oddechowego (astma...

IQVIA O ZMIANACH NA LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Nowa lista refundacyjna przynosi pozytywne zmiany na liście „S”. Rozszerzono ją o nowe cząsteczki stosowane w leczeniu choroby zakrzepowej oraz cukrzycy. W ramach programów lekowych pojawiła się zaś nowa opcja leczenia idiopatycznego włóknienia płuc....

RESORT ZDROWIA O ZMIANACH NA LIŚCIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

Rozszerzenie listy leków refundowanych od marca dotyczy zarówno listy aptecznej, jak i programów lekowych. Szczególną uwagą objęto osoby w podeszłam wieku oraz wcześniaki, które uzyskały szerszy dostęp do profilaktyki powikłań związanych z zakażeniami wirusem...

NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH – ANALIZA PEX

Na nowej liście większość spośród 1157 zmian dopłat pacjentów to zmiany relatywnie niewielkie. Jedynie w 44 przypadkach dopłata pacjenta do produktu wydawanego z refundacją wzrośnie o więcej niż 5 zł, a w 33 przypadkach...

WYKAZ LEKÓW REFUNDOWANYCH NA 1 MARCA 2018 R. [STATYSTYKI]

Resort opublikował Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r. W porównaniu do XXXVII obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2018 r.,...

OPINIE