wtorek, Maj 22, 2018
Tagi Wiadomości z tagiem "szpitale"

Tag: szpitale

ZAKAŻENIA W SZPITALACH POWAŻNYM PROBLEMEM

Brudne ręce personelu medycznego, skażone otoczenie chorego, zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach wskazują, jak bardzo nieskuteczny jest w niektórych placówkach system przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym -ostrzega NIK. Z najnowszego raportu Izby wynika, że wzrost liczby pacjentów m.in...

MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH RESORTU ZDROWIA

Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami dokumentu „Krajowe ramy strategiczne – Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (tzw. moduł B) Mapy uzupełnione...

FUNDUSZE Z UE NA MODERNIZACJĘ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – etap II. Dzięki temu placówka zostanie doposażona w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, co przyczyni się do...

920 TYS. ZŁ Z UE DLA SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. profesora Orłowskiego w Warszawie został wybrany do dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko. Fundusze unijne w kwocie 920 tys. zł będą zastrzykiem na tę część inwestycji, której celem jest...

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DAJE DOSTĘP RÓWNIEŻ DO SZPITALI

Prywatne usługi lekarskie kojarzą się nam przede wszystkim z wizytą w niepublicznej przychodni, czy indywidualnej praktyce lekarskiej, a możemy korzystać również z usług szpitali. Możliwości diagnostyczne polskich szpitali nie w pełni są wykorzystywane w ramach opieki...

PRYWATNE PLACÓWKI POZ UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ CMJ

Minister zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom oferującym świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród nich sześć to jednostki prywatne. W sumie akredytację dla placówek POZ posiada obecnie osiem podmiotów w całym kraju. Akredytacje dla placówek...

BEZ OPŁAT ZA POBYT PRZY DZIECKU W SZPITALU

Ministerstwo Zdrowia chce uregulować warunki pobytu opiekunów przy najmłodszych pacjentach w placówkach opieki medycznej. Trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w tym zakresie. - Obowiązująca ustawa umożliwia pobieranie opłat przez...

POSIŁKI W SZPITALACH NIEADEKWATNE DO STANU ZDROWIA PACJENTÓW

W większości kontrolowanych szpitali pacjenci otrzymywali posiłki nieadekwatne do stanu zdrowia. Były one przygotowywane z surowców niskiej jakości, o niewłaściwych wartościach odżywczych. Bywało, że jadłospisy diety podstawowej nie pokrywały się z danymi deklarowanymi przez...

8,5 MLN ZŁ Z UE DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło środki unijne na dofinansowanie projektu utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Dzięki niemal 8,5 mln zł z funduszy europejskich pacjenci zabrzańskiej placówki będą mieli dostęp do...

2,6 MLN ZŁ Z UE NA MODERNIZACJĘ SOR W BEŁCHATOWIE

Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło środki unijne na inwestycję o łącznej wartości ok. 2,6 mln zł na modernizację pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Dzięki temu poprawić się ma tam...

PROBLEMY SZPITALA BEZ KONTRAKTU Z NFZ

Szpital Specjalistyczny Pro Familia w Łodzi ogłosił 28 marca, że wstrzymuje przyjęcia porodów i cięć cesarskich. Informacja wywołała ogromne wzburzenie wśród zapisanych na porody pacjentek, które o takiej sytuacji nie miały pojęcia. Szefowie placówki, otwartej jesienią...

4,5 MLN ZŁ Z MINISTERSTWA ZDROWIA NA APARATURĘ MEDYCZNĄ

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Ministra Zdrowia. Koszt inwestycji to ok. 4,5 mln zł. Pieniądze trafiły do największego w regionie ośrodka kardiologicznego, w...

SZPITALOM OPŁACA SIĘ PRZETRZYMYWAĆ DZIECI

NFZ płaci za leczenie dziecka pełną stawkę, jeśli hospitalizacja trwa co najmniej trzy doby. Placówkom opłaca się więc przetrzymywać dzieci. Jeszcze do października ubiegłego roku 100 proc. stawki należało się szpitalowi po dwóch pełnych dobach...

UBEZPIECZENIA DECYZJI DLA MENEDŻERÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Od marca 2018 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW)  jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wprowadziło do swojej oferty ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego. D&O medyczne (D&O – z ang. Directors...

OPINIE

Website Malware Scan